Previous Next
Past na editory Jan Linka Dne 19. listopadu 2015 se v pražském sídle Historického ústavu Akademie věd...
Zaknihovaný Zábrana Anna Rosová Ve dnech 6. a 7. listopadu 2015 se v prostorách Ústavu translatologie FF UK (Praha)...
Seriál jako text Ina Píšová Může být bohemistovi sledování televizních seriálů...

Institute of Czech Literature

The ASCR ICL is a research institute specializing in the history of Czech literature and Czech literary thought from its beginnings to the present day. The focus for this activity consists in large-scale lexicographical, literary-historical and theoretical research projects. An essential element in the activities of the Institute is also its function as a national and international information centre for the field. The Institute provides bibliographical and library services to researchers and students of Czech literature and other associated disciplines, and it is meant to be a centre of information and inspiration for foreign bohemicists.

 English website is currently under construction. Some content may be outdated. 


 

News

Ústav pro českou literaturu AV ČR si Vás dovoluje pozvat na diskusi nad knihou Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře (eds. R. Müller – J. Šebek), která se koná 10. května 2016 od 17:00 v zasedacím sále ÚČL.

Ústav pro českou literaturu AV ČR si Vás dovoluje pozvat na přednášku Jany Fantysové Matějkové, která se uskuteční v rámci Literárněvědného fóra a tzv. Staročeského dýchánku, na téma "Fiktivní svět Froissartova románu Méliador a reálie doby Karla IV."

Ve dnech 21. a 22. dubna uspořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem české literatury a knihovnictví FF MU již patnáctý ročník Studentské literárněvědné konference.

Ústav pro českou literaturu AV ČR si vás dovoluje pozvat na setkání při příležitosti nedožitých 70. narozenin svého kolegy.  Koná se ve středu 27. 4. 2016 od 15.00.

V nakladatelství Academia právě vychází kniha Zuzany Říhové Česká avantgarda mezi individualismem a kolektivismem, v níž se autorka věnuje české poválečné avantgardě a její próze v širším evropském kontextu.

V novém čísle České literatury (1/2016) naleznete studii Marie Kubínové zkoumající, jak se v lyrických textech aktualizuje potenciál vztahů mezi člověkem a vnějším světem, a stať Michala Přibáně věnovanou exilové kritice šedesátých let.

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2