Previous Next
Cesta malé literatury LUCIE MARŠÍKOVÁ Práce nordisty a překladatele Ondřeje Vimra, jenž se dlouhodobě zabývá sociologií překladu a postavením...
Antikrist a jeho protivníci ve středověkém písemnictví PETR ČORNEJ Název rozměrné knihy poněkud klame. Česká (a speciálně husitská) problematika totiž vyplňuje necelou polovinu...
Na slovíčko s Eduardem Goldstückerem OLGA ZITOVÁ Kniha Von der Stunde der Hoffnung zur Stunde des Nichts (Od hodiny naděje k hodině nicoty, Arco 2009) přináší...

Institute of Czech Literature

The ASCR ICL is a research institute specializing in the history of Czech literature and Czech literary thought from its beginnings to the present day. The focus for this activity consists in large-scale lexicographical, literary-historical and theoretical research projects. An essential element in the activities of the Institute is also its function as a national and international information centre for the field. The Institute provides bibliographical and library services to researchers and students of Czech literature and other associated disciplines, and it is meant to be a centre of information and inspiration for foreign bohemicists.


News

Nakladatelství Host vydalo antologii Český strukturalismus v diskusi, kterou edičně připravil Ondřej Sládek. Publikace je reprezentativním výborem z diskuse o českém strukturalismu vedené západními literárními vědci v 70.90. letech 20. století.

3. března 2015 od 17:00 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR (Praha 1, Na Florenci 3) prosloví Jiří Havlík přednášku „Komentáře Bible svatováclavské (1677-1715)“. Jste srdečně zváni!

Nakladatelství Akropolis vydalo knihu Bohumila Fořta Fikční světy české realistické prózy. Publikace organicky propojuje literárněteoretický rámec fikčních světů s tradičním literárněhistorickým konceptem realistické prózy v kontextu české literatury.

3. března 2015 bude v přednáškovém sále ÚČL představena publikace Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885), kterou připravil tým oddělení literatury 19. století Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

26. – 28. února 2015 proběhne v Západočeském muzeu v Plzni 35. ročník mezioborového sympozia - tentokrát na téma „Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století“.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení pracovních pozic v Oddělení bibliografickém a archivním a v Oddělení lexikografie. 

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference kongres-bohemistiky bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2