Previous Next
Naratologie a řečové akty PAVEL ŠIDÁK Kotenova monografie si vytkla zřetelný úkol: popsat pragmatiku fikčního textu, přesněji problematiku mluvních...
Mezinárodní konference o starší populární literatuře MATOUŠ JALUŠKA Ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 se v Malé aule Karolina uskutečnila mezinárodní konference Popular...
Praha spojená i rozdělená VÍT STROBACH Praha, město rozdělené do několika striktně oddělených kultur, národů či etnik. Praha překrytá sítí...

Institute of Czech Literature

The ASCR ICL is a research institute specializing in the history of Czech literature and Czech literary thought from its beginnings to the present day. The focus for this activity consists in large-scale lexicographical, literary-historical and theoretical research projects. An essential element in the activities of the Institute is also its function as a national and international information centre for the field. The Institute provides bibliographical and library services to researchers and students of Czech literature and other associated disciplines, and it is meant to be a centre of information and inspiration for foreign bohemicists.


News

7. dubna 2015 od 17:00 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR (Praha, Na Florenci 3) prosloví Hana Bočková (FF MU Brno) přednášku "Cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a problematika jeho edice". Jste srdečně zváni!

V nakladatelství Academia vyšla kniha Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, kterou připravil 6členný tým odborníků z Ústavu pro českou literaturu AV ČR a z Filozofické fakulty a Fakulty humanitních studií UK.

V úterý 31. března bude z provozních důvodů knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR otevřena od 12 hodin. Děkujeme za pochopení.

Kniha Kateřiny a Karla Pioreckých Praha avantgardní. Literární průvodce metropolí 1918-1938 získala Cenu Nakladatelství Academia v kategorii "slovník nebo encyklopedická publikace". Blahopřejeme! Bližší informace viz zde.

Rada Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště. Přihlášky lze zasílat do 6. 5. 2015.

V nakladatelství Peter Lang vyšla publikace Thomase G. Winnera The Czech Avant-Garde Literary Movement Between the World Wars, na které se edičně podíleli Ondřej Sládek a Michael Heim.

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2