Previous Next
Nad čtením o Jaroslavu Vrchlickém MARTIN HRDINA Druhý svazek edice Institutu pro studium literatury vyšel krátce po 100. výročí smrti Jaroslava Vrchlického...
Kolokvium na téma „Literatura, technologie, média“ OLGA PEKOVÁ Ve dnech 8. a 9. 10. 2014 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR konalo mezinárodní kolokvium na téma...
Velmi snesitelná lehkost bytí EVA VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ Diletantismus je jedním z klíčových pojmů francouzské kulturní tradice, se kterým čeští...

Institute of Czech Literature

The ASCR ICL is a research institute specializing in the history of Czech literature and Czech literary thought from its beginnings to the present day. The focus for this activity consists in large-scale lexicographical, literary-historical and theoretical research projects. An essential element in the activities of the Institute is also its function as a national and international information centre for the field. The Institute provides bibliographical and library services to researchers and students of Czech literature and other associated disciplines, and it is meant to be a centre of information and inspiration for foreign bohemicists.


News

Ústav pro českou literaturu AV ČR představí ve čtvrtek 14. 5. 2015 knihu Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia, která vznikla ve spolupráci autorů z partnerského Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislavě a ÚČL AV ČR.

V rámci veletrhu Svět knihy představí Jiří Trávníček hlavními výsledky čtenářských statistických průzkumů z  let 2007, 2010 a 2013 a také knihy Překnížkováno (2014) a Reading Bohemia (2015), v nichž jsou tyto výsledky shrnuty a interpretovány.

Nakladatelství Lincom vydalo publikaci Ondřeje Sládka The Metamorphoses of Prague School Structural Poetics. Kniha se zaměřuje na zmapování a analýzu proměn, kterými prošel český literárněvědný strukturalismus v průběhu 20. století. 

V edici Varianty vyšel překlad knihy Dimitrije Sergejeviče Lichačova Textologie (Stručný nástin). Přeložila Jitka Komendová. Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR.

V nakladatelství Academia vyšla kniha Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, kterou edičně připravili Richard Müller a Josef Šebek. Představení knihy proběhne 28. 4. v kavárně Divadla Na Prádle (Besední 487/3) od 19h.

Kniha Kateřiny a Karla Pioreckých Praha avantgardní. Literární průvodce metropolí 1918-1938 získala Cenu Nakladatelství Academia v kategorii "slovník nebo encyklopedická publikace". Blahopřejeme! Bližší informace viz zde.

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2