Previous Next
Posthistorie stržená dějinami VÁCLAV SMYČKA Studium paměti se etablovalo společně s dalšími „obraty“ kulturních věd v závěru minulého století, tedy v...
Pokus o teorii psaní   JOSEF HRDLIČKA V knize Událost psaní se Petr Komenda pokusil zapojit rukopisné prameny do interpretace díla...
Česká knižnice pro školy ROBERT KOLÁR Na sklonku loňského roku vyšel pilotní svazek nové edice pojmenované Seminář České knižnice, kterou vydává...

Institute of Czech Literature

The ASCR ICL is a research institute specializing in the history of Czech literature and Czech literary thought from its beginnings to the present day. The focus for this activity consists in large-scale lexicographical, literary-historical and theoretical research projects. An essential element in the activities of the Institute is also its function as a national and international information centre for the field. The Institute provides bibliographical and library services to researchers and students of Czech literature and other associated disciplines, and it is meant to be a centre of information and inspiration for foreign bohemicists.

 English website is currently under construction. Some content may be outdated. 


 

News

Obhajoba dizertace prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc. se bude konat v pondělí 11. 12. 2017 od 14 hod. v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1).

Ve dnech 23.–24. listopadu 2017 pořádá spolek Dobrá čeština ve polupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR dvoudenní kolokvium o životě a díle Karla Pecky Muž bez obav. Jste srdečně zváni!

V úterý 28. listopadu 2017 od 13.00 hodin se v přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskuteční X. textologické kolokvium na téma Máj Karla Hynka Máchy. Kolokvium již tradičně pořádá ediční a textologické oddělení ÚČL.

V úterý 21. 11. 2017 se v rámci 1. Mezinárodního sympozia literárněvědné slovakistiky (20.–24. 11.) bude konat konference "Kázne a reči". Konferenci pořádá Ústav slovenské literatury SAV ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. 

V úterý 21.listopadu 2017 od19:00 jste srdečně zváni na 15. (po)čtení u EMY. Tématem (po)čtení bude Vítězný únor dramatika, spisovatele a publicisty Pavla Kohouta - hra, v níž autor odhaluje malé motivy na podkladu velkých dějin naší země. 

5. 12. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse Česká literatura 2017: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesou Ivana Taranenková a Radoslav Passia. Diskutovat s nimi budou Lubomír Machala a Michal Jareš. Moderuje Pavel Janáček.

Slovník české literatury po roce 1945banner 300dpi Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny  Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2