Previous Next
Ke komu mluví autoři? LUCIE ANTOŠÍKOVÁ V edici Varia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyšla na sklonku 2014 kniha s mnohoslibným názvem...
Host v rajhradském klášteře ALENA PŔIBÁŇOVÁ Šedesáté výročí zahájení vydávání brněnského literárního časopisu Host do domu připomněl Památník...
Nesamozrejmé rozkrývanie identity LENKA SZENTESIOVÁ Akékoľvek pojednanie dotýkajúce sa okruhu autobiografickej literatúry zväčša vychádza z dvoch...

Institute of Czech Literature

The ASCR ICL is a research institute specializing in the history of Czech literature and Czech literary thought from its beginnings to the present day. The focus for this activity consists in large-scale lexicographical, literary-historical and theoretical research projects. An essential element in the activities of the Institute is also its function as a national and international information centre for the field. The Institute provides bibliographical and library services to researchers and students of Czech literature and other associated disciplines, and it is meant to be a centre of information and inspiration for foreign bohemicists.

 English website is currently under construction. Some content may be outdated. 


 

News

V úterý 1. prosince 2015 od 19:00 se uskuteční autorské čtení  básníka Kamila Boušky z jeho čerstvě vydané sbírky Hemisféry (Fra, 2015), doprovázené hlasovým vystoupením Ridiny Ahmedové.

V úterý 1. prosince 2015 od 13.30 se v ÚČL AV ČR uskuteční Den s českým strukturalismem. Představeny budou nejnovější publikace badatelů ÚČL, které zpřístupňují pramenné materiály, reflektují a zhodnocují strukturalistické myšlení a dále je rozvíjejí.

27. listopadu se uskuteční kolokvium Asi bych chtěl sněžit vzhůru…, které se koná u příležitosti nedožitých devadesátin Zdeňka Kožmína. Jednání probíhá od 9: 00 na adrese Údolní 53, Brno (areál VUT, místnost U 35). 

26.–27. listopadu 2015 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) proběhne workshop "Umění a tradice, vysoké a nízké", na jehož programu se aktivně podílí i řada badatelů z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Program zde.

1. prosince 2015 od 17:00 v přednáškovém sále ÚČL AV (Praha, Na Florenci 3) pronese Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. (FF MU) přednášku "Robert Olomoucký – opomíjený literát počátku 13. věku". Jste srdečně zváni!

8. 12. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse Česká literatura 2015: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesou Tomáš Gabriel a Petr Hrtánek.

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2