Previous Next
Komenský ve světě příběhové askeze KLÁRA SOUKUPOVÁ V literárněteoretické ediční řadě nakladatelství Host vyšla kniha, která měla vyjít v jiné edici, nebo...
RETROBI a literární historie Třetí číslo loňského ročníku České literatury představilo odborné veřejnosti Retrospektivní bibliografii české...
Aktuální číslo V prvním čísle nového ročníku České literatury vycházejí studie Lucie Kořínkové o Františku Gellnerovi, Tomáše Kubíčka o...

Institute of Czech Literature

The ASCR ICL is a research institute specializing in the history of Czech literature and Czech literary thought from its beginnings to the present day. The focus for this activity consists in large-scale lexicographical, literary-historical and theoretical research projects. An essential element in the activities of the Institute is also its function as a national and international information centre for the field. The Institute provides bibliographical and library services to researchers and students of Czech literature and other associated disciplines, and it is meant to be a centre of information and inspiration for foreign bohemicists.


News

26. 4. 2014 od 9:00 se  v olomouckém Muzeu moderního umění (Denisova 47) uskuteční kolokvium Český komiks (a vizuální kultura) 60.–80. let 20. století.

8. -  9. května 2014 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční workshop „Problematika žánrů v literatuře s tematikou holokaustu ve střední Evropě“.

Od středy 23. 4. 2014 jsou knihy vydané Ústavem pro českou literaturu AV ČR nabízeny při koupi v knihovně ÚČL a při objednávkách přes internet se slevou 35 %.

24. - 25. dubna proběhne v přednáškovém sále ÚČL AV ČR studentská literárněvědná konference "Psaní jako (tvůrčí) proces." Její program je k dispozici na konferenčním webu. Jste srdečně zváni!

V textologicky a editologicky zaměřené edici Varianty vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR  komentovaný výbor z textologických statí Jiřího Daňhelky Textologie a starší česká literatura. Edičně svazek připravil Jakub Sichálek.

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference kongres-bohemistiky bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym gun fre euf dcm hra