Sergej Machonin, 1918-1995

ocenění:

1996 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Šalamov, V. Kolymské povídky. Mladá fronta, 1995
1996 Cena Toma Stopparda, In memoriam.. Příběh se závorkami. Brno: Atlantis, 1995

účast v porotě: