Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

Literárněvědné fórum

23. října 2018, 17:30 h.

Maciej Maryl: Literary Transition in Poland Viewed Through Bibliographical Data (1989-2000)

 

20. listopadu, 17 h.

Marta Kolárová: ČLB pohledem zvenčí: výsledky uživatelského výzkumu infrastruktury Česká literární bibliografie

 

11. prosince, 17 h.

Petra Večeřová: Bibliografie pražského předbělohorského knihtisku: případ tiskáren Jiřího a Jana Othmara Dačických

 

15. ledna, 17 h.

Vojtěch Malínek: ČLB 2020: bilance a perspektivy

 --

12. února, 17 h.

Peter BECHER: Temné roky Prahy 1939–1945 v odrazu literatury (Die dunklen Jahre von Prag 1939-1945 im Spiegel der Literatur.)

 

12. března, 17 h. 

Václav MAIDL: Hans Watzlik a jeho literární tvorba v protektorátu. Roswitha oder die Flucht aus Böhmen

 

2. dubna, 17 h.

Murray G. HALL: Německojazyčná nakladatelství v protektorátu (Deutschsprachige Verlage im Protektorat)

 

30. dubna, 17 h.

Jan CEBE: Řízení českého tisku v období protektorátu Čechy a Morava 

 

14. května, 17 h.

Steffen HÖHNE: Literatura a politika. Případová studie k institucionalizaci a ideologizaci kultury a literatury v protektorátu

 

18. června, 17 h.

Volker MOHN: „Nepodstatné a nevkusné dílo“ – Literární snahy vrchního policejního dozorce Andrease Marxe. („Unwichtiges und geschmackloses Werk“ – Literarische Bemühungen des Polizeihauptwachmeisters Andreas Marx)

 

Staročeský dýchánek

V rámci Literárněvědného fóra se uskuteční další volná řada přednášek zaměřených ke starší české literatuře a jejím širším kulturním a historickým souvislostem.

 

2. října 2018, 17 h.

Jan Odstrčilík: „I koho sú, milý homo, viděli diaboli?“ Míšení jazyků v latinsko-českých středověkých kázáních.

 

6. listopadu 2018, 17 h.

Ondřej Podavka: Zdeněk Brtnický z Valdštejna (1582−1623) a jeho cesty za vzděláním.


6. prosince 2018, 17 h.

Jana Daňhelová: Epistolae duorum amantium − když dopis tají pisatele.

 

8. ledna 2019, 17 h.

David Kalhous: Kousek, který zapadá do mnoha skládaček: rukopisný kontext Kosmovy kroniky.

 --

5. února 2019, 17 h. 

Kateřina Kubínová: Jak se dostal karolinský evangeliář Cim 2 do pražské kapitulní knihovny.

 

5. března 2019, 17 h.

Jan Hon: Legenda o sv. Kateřině jako sekundární recepece poetiky Gottfrieda ze Štrasburku (bude upřesněno).

 

9. dubna, 17 h.

Eszter Kovács: Zajímavosti z dějin česko-uherských kulturních vztahů (16.−18. stol.).  

 

7. května, 17 h.

Martin Šorm: Čtení Pinvičkova sborníku

 

4. června, 17 h.

v jednání