Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

Staročeský dýchánek

V rámci Literárněvědného fóra se uskuteční další volná řada přednášek zaměřených ke starší české literatuře a jejím širším kulturním a historickým souvislostem.

 

2016

2. února 2016, 17.00 h

Prezentace knižní řady Europa Humanistica  Bohemia and Moravia

 

1. března 2016, 17.00 h

Milena Bartlová: Byl Karel IV. milovníkem umění?

 

5. dubna 2016, 17.00 h

Lenka Bobková: Karel IV. v Itálii

 

3. května 2016, 17.00 h
Jana Fantysová-Matějková: Fiktivní svět Froissartova románu Meliador a reálie doby Karla IV.

 

7. června 2016, 17.00 h
Matouš Jaluška: Okraj se neudrží. Tomáš ze Štítného, Jacobus de Cessolis a dvorský strach

 

1. listopadu 2016, 17.00 h

Vojtěch Bažant: Společenské funkce historických příběhů

 

13. prosince 2016, 17.00 h

Alena Černá: Počátky lékařské češtiny ve 14. století

 

2015

6. října 2015, 17.00 h  

Marie Krappmannová: Švédské obležení Prahy z židovského a křesťanského pohledu: srovnání jidiš písně a české zprávy.


3. listopadu 2015, 17.00 h

Kateřina Smyčková: Rukopisné kancionály 17. a 18. století: na půli cesty mezi tištěnou a orální kulturou


1. prosince 2015, 17.00 h

Anna Pumprová: Robert Olomoucký: Opomíjený literát počátku 13. věku

 

 

Kulaté stoly o nových kolektivních publikacích Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Cyklus veřejných kulatých stolů se obrací k pěti kolektivním publikacím Ústavu pro českou literaturu AV ČR, které vyšly v uplynulém roce a zabývají se otázkami literatury od 18. do 21. století v širokém spektru přístupů k předmětu. Nad těmito pracemi si autoři a jejich hosté položí mimo jiné následující otázky: Jak se publikace vymezují vůči desideratům oboru a co je spojuje mezi sebou? Jaká rizika a šance představuje cesta k vnitřně provázané kolektivní monografii? Jaký ohlas ve společenských vědách doma i v zahraničí v dnešní době české literárněvědné bádání vyvolává? Jak zapojit jeho výsledky do společenské diskuse a školské praxe? Kulatých stolů se kromě autorů účastní i další badatelé, učitelé, publicisté a zájemci o literaturu.

 

13. října 2015, 17.00 h                  

J. Flaišman – L. Kořínková – M. Kosák – J. Říha (eds.): František Gellner – Dílo

 

24. listopadu 2015, 17.00 h                

A. Fialová a kol.: V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích

 

15. prosince 2015, 17.00 h                    

M. Přibáň a kol.: Česká literární nakladatelství 1949–1989

 

19. ledna 2016, 17.00 h                  

D. Dobiáš – M. Fránek – M. Hrdina – I. Krejčová – K. Piorecká: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885)

 

9. února 2016, 17.00 h                  

M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749-2014

 

 

Přednášky se konají v zasedací místnosti ÚČL AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, Praha 1.