Previous Next
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...

 V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře (1749-2014) Dějiny české literatury od 18. až do 20. století provázejí stížnosti literátů na to, jak jsou jejich tvorba i rozvoj národní literatury limitovány cenzurou. Přednáškový cyklus "V obecném zájmu" se v rámci Literárněvědného fóra bude  v akademickém roce 2014/2015 zabývat rolí mechanismů (nejen) státní cenzury, které se v moderní době podílely na regulaci literární komunikace. Na základě jednotlivých případů přednášející přiblíží různé podoby "tvrdé" cenzury i "měkké" sociální regulace literatury a tisku a reakce autorů na ně v době mezi osvícenstvím a dnešní velkou mediální změnou, spočívající v nástupu internetu. Prezentace vycházejí z případových studií napsaných pro stejnojmennou knihu, která bude vydána po dokončení přednáškového cyklu v roce 2015. 

 

13. ledna 2015, 17.00h

Petr Šámal: „Cenzorka jako čtenářka“

 

10. února 2015, 17.00h

Markéta Holanová: Ukrutný konec čtenáře krváků. Kampaň F. A. Urbánka proti kolportážním románům jako případ morální paniky

 

10. března 2015, 17.00h

Roman Kanda: Klikaté cesty knih ke čtenáři (Trh, transformace, regulace a dílo Ivana Svitáka)

 

14. dubna 2015, 17.00h

Magdaléna Pokorná: „Toto individuum se tam zdržuje ne kvůli udaným rodinným poměrům, ale kvůli literární práci.“ Zkušenost Prokopa Chocholouška z let 1848-1864

 

12. května 2015, 17.00h

Veronika Jáchimová: Karel Čapek ve sporech o podobu literárního kánonu po roce 1948

 

9. června 2015, 17.00h

Věra Brožová: „Odklizeno bylo vše, co by jen poněkud mohlo zodpovědnost způsobiti“. Regulace fondů žákovských knihoven v poslední třetině 19. století

 


V zimním semestru 2014 v rámci přednáškového cyklu vystoupili:
 
14. 10. 2014, 17 h.

Pavel Janáček: „Zatím nelze“. Měsíčník Gong a cesta poválečného českého umění od surrealismu k pop-artu (40. léta 20. století)

18. 11. 2014, 17 h.

Stefan Segi: Oi! na ROI. Texty skupin Orlík a Braník z perspektivy formování vědomí závadnosti (90. léta 20. století)

16. 12. 2014, 17 h.

Václav Smyčka: Techniky transgrese. Cenzura jako tvůrčí prvek erotismu v románech Johanna Friedricha Ernsta Albrechta (80. a 90. léta 18. století)

 

Staročeský dýchánek

V rámci Literárněvědného fóra se uskuteční další volná řada přednášek zaměřených ke starší české literatuře a jejím širším kulturním a historickým souvislostem.

 

3. 2. 2015 v 17h.

Jan Malura: Pašijová meditace v literatuře raného novověku.

3. 3. 2015 v 17h.

Jiří Havlík: Komentáře Bible svatováclavské (1677-1715)

7. 4. 2015 v 17h.

Hana Bočková: Cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a problematika jeho edice.

5. 5. 2015 v 18h.

Pavel Soukup: Husovy postily. TATO PŘEDNÁŠKA SE MIMOŘÁDNĚ KONÁ OD 18 HODIN.

2. 6. 2015 v 17h.

Ondřej Koupil: Téma bude upřesněno

 

 

 

V zimním semestru 2014 v rámci staročeských dýchánků vystoupili:

7. 10. 2014 v 17 h.

Zuzana Bušíková: Motiv Dunaje v moravské lidové písni


4. 11. 2014 v 17 h.

Eliška Poláčková: Divadelní rysy staročeských planktů


2. 12. 2014 v 17 h.

Matouš Jaluška: Ramón Lull a Jan Amos Komenský: Žluč, slzy a mapy světa