Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1998 - roč. 46, č. 6

Konference o díle Jana Čepa

VALOUCH František: Úvod. Roč. 46, 1998, č. 6, s. 563-564. [Referát o konferenci.] [3693]

PETRŮ Eduard: Literárněvědná relevance Čepových esejů. Roč. 46, 1998, č. 6, s. 565-569; angl. resumé. [3694]

SVOBODA Jiří: Člověk mezi dvěma krajinami. (Polarita domova a cizosti v próze Jana Čepa.) Roč. 46, 1998, č. 6, s. 570-575; angl. resumé. [3695]

VALOUCH František: Čepovo pojetí času. Roč. 46, 1998, č. 6, s. 576-582; angl. resumé. [3696]

VANOVIČ Július: Durée Jana Čepa. Roč. 46, 1998, č. 6, s. 583-589; angl. resumé. [O ovlivnění Č. pojetí času Henri Bergsonem.] [3697]

URBANEC Jiří: Žena v díle Jana Čepa. (Román Hranice stínu.) Roč. 46, 1998, č. 6, s. 590-595; angl. resumé. [Srovnání (1935) s obrazem ženy v románu Maurice Baringa Daphne Adeane přeloženém J. Čepem pod názvem Šálení času (1929).] [3698]

HOUSKOVÁ Anna: Čepovo setkání s literaturou Hispánské Ameriky. Roč. 46, 1998, č. 6, s. 596-601; angl. resumé. [O překladech děl W. H. Hudsona Purpurová země (1930), Rómula Gallegose Doňa Barbara (1936) a Cira Alegría Zlatý had (1942).] [3699]

HORA Petr: K některým aspektům slovesného umění Jana Čepa. Roč. 46, 1998, č. 6, s. 602-605; angl. resumé. [3700]

HÁDEK Karel: Dvě verze povídky Bouře. Roč. 46, 1998, č. 6, s. 606-608; angl. resumé. [Srovnání původní povídky Jana Čepa Fůra v dešti v čas. Cesta (1926) s přeprac. podobou Bouře v knize Zeměžluč (1931).] [3701]

ROZHLEDY

ŠAJTAR Drahomír: Čepovy juvenilie. Roč. 46, 1998, č. 6, s. 610-614. [O povídkách v ostravském Moravskoslezském deníku 1921-26 publikovaných pod pseud. Jan Milovický.] [3702]

SOLDÁN Ladislav: Listy dvou Janů. Roč. 46, 1998, č. 6, s. 615-620. [Čep Jan - Zahradníček Jan: Korespondence 1931 - 1943 (1995), ed. Mojmír Trávníček.] [3703]

DOKUMENTY

BAUER Michal: Jednání komisí a výborů Syndikátu českých spisovatelů o členství křesťansky orientovaných autorů v SČS v letech 1947-48 a jejich vylučování z této organizace. Roč. 46, 1998, č. 6, s. 621-630. [Na základě dokumentů z LA PNP, fond Syndikát českých spisovatelů.] [3704]

***

ZANDOVÁ Gertraude: Básník - svědek - aktivista. Poetický program a vydavatelský projekt Egona Bondyho v čase stalinismu. Z něm. přel. Jiří Holý. Roč. 46, 1998, č. 6, s. 631-672; angl. resumé. [O B. programu totálního realismu, o samizdatové edici Půlnoc (asi 1950-55) a jejích autorech Bohumilu Hrabalovi, Ivo Vodseďálkovi, Janě Černé (Krejcarové), Mikuláši Medkovi aj.] [3705]