Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1998 - roč. 46, č. 5

ČÍSLO VĚNOVANÉ PAMÁTCE MIROSLAVA PROCHÁZKY. (S fotografií.) Z PRACÍ ČLENŮ A ŽÁKŮ KATEDRY ČESKÉ LITERATURY A LITERÁRNÍ VĚDY A KATEDRY ČESKÉHO JAZYKA FF UK V PRAZE:

BÍLEK Petr A.: Textovost. K historii pojmu, který nabízel cestu k postižení specifičnosti mimetického odkazování v literatuře. Roč. 46, 1998, č. 5, s. 451-468; angl. resumé. [3685]

HOLÝ Jiří: Možnosti fantastiky. Roč. 46, 1998, č. 5, s. 469-480; angl. resumé. [3686]

ČERVENKA Miroslav: Máchovo místo ve vývoji českého verše. Roč. 46, 1998, č. 5, s. 482-489; angl. resumé. [O jambu v Máji, vzácném i v ostatních M. básních a v dílech dalších básnických generací.] [3687]

ADAM Robert: K vypravěčské perspektivě v Máchových Cikánech. Roč. 46, 1998, č. 5, s. 490-497; angl. resumé. [3688]

MAREŠ Petr: Poněvač hír vír in Keneda. Jazyk a jazyky v Příběhu inženýra lidských duší. Roč. 46, 1998, č. 5, s. 498-517; angl. resumé. [O románu Josefa Škvoreckého (Toronto, 1977; 1992).] [3689]

HAUSENBLAS Ondřej: Nespisovnost ve výstavbě Trefulkovy novely O bláznech jen dobré. Roč. 46, 1998, č. 5, s. 518-535; angl. resumé. [(Toronto, 1978; 1990).] [3690]

DOBIÁŠ Dalibor: Český blankvers v novějších překladech Makbetha. Roč. 46, 1998, č. 5, s. 537-545; angl. resumé. [Srovnání překladů Otokara Fischera (1916), O. F. Bablera (1947), E. A. Saudka (in: Tragédie I, 1958) a Milana Lukeše (rozmn. 1979).] [3691]

DĚTÁKOVÁ Zuzana: Soupis prací Miroslava Procházky. Roč. 46, 1998, č. 5, s. 547-560. [Bibliografie prací z let 1966 - 1996 o 67 záznamech s rejstříky; s úvodní poznámkou.] [3692]