Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1998 - roč. 46, č. 3

STUDIE

POLEMOS. (Referáty z konference o F. X. Šaldovi pořádané Společností F. X. Š., Ústavem pro čes. literaturu, Obcí spisovatelů aj. 21. - 22. 10. 1997 v Liberci):

WIENDL Jan: Polemos 1997. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 227-228. [Referát o konferenci.] [3677]

PEŠAT Zdeněk: Z kapitol české programové kritiky. F. X. Šalda a Jaroslav Vrchlický. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 229-235; angl. resumé. [3678]

HOMOLÁČ Jiří: Polemika jako žánr. (Na materiálu šaldovském.) Roč. 46, 1998, č. 3, s. 236-267; angl. resumé. [3679]

KRAUS Jiří: Polemické maximy FXŠ. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 269-273; angl. resumé. [3680]

VOJTĚCH Daniel: Polemičnost v koncepci Šaldova románu. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 274-282; angl. resumé. [Loutky i dělníci boží, 2 díly (1917).] [3681]

SERVANTOVÁ Catherine: Něco o (ne)dialogu u Šaldy. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 283-285. [O rétorických prvcích v Š. polemikách.] [3682]

***

ROZHLEDY

MATHAUSER Zdeněk: Pražská škola v česko-německém osvětlení. Nad knihou Prager Schule: Kontinuität und Wandel. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 286-300; č. 4, s. 406-425. [Analýza sb. statí s podtitulem Arbeiten zur Literaturästhetik und Poetik der Narration (Frankfurt n. M., 1997).] [3709]

VŠETIČKA František: Hordubal Karla Čapka. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 301-307. [(1933).] [3710]

LANGEROVÁ Marie: Experimentální poezie šedesátých let. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 308-319. [Charakteristika hnutí, jeho forem, osobností a antologie Experimentální poezie (1967).] [3711]

RECENZE A GLOSY

MACURA Vladimír: Loewensteinovy eseje nejen o nedůvěře k Velké pravdě. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 320-321. [My a ti druzí. Dějiny, psychologie, antropologie. Doplněk (1997).] [3727]

LEHÁR Jan: Kniha o vývoji českých překladů bible. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 321-322. [Kyas Vladimír: Česká bible v dějinách národního písemnictví (1997), ed. a dopracování Jaroslava Pečírková.] [3728]

FROLÍKOVÁ Alena: Pana Antonína Pacovského cesta na východ. (Malá poznámka k Šaldovu zápisníku.) Roč. 46, 1998, č. 3, s. 323-325. [O cestopisu pražského měšťana Cesta z Prahy na východ (1886), o jeho zesměšnění v anonymním spisku Z Prahy do Štamburku a v Šaldově glose v ŠZ (1931-32, s. 30).] [3729]

MED Jaroslav: O Katolické moderně. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 325-327. [Batůšek Stanislav: Katolická moderna. Karel Dostál- Lutinov a jeho přátelé a spolupracovníci (1996).] [3730]

DOBIÁŠ Dalibor: Vlídné setkání. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 327-328. [S podtitulem Vzájemná korespondence Otokara Březiny a Sigismunda Boušky (1996), ed. Miroslav Červenka a Petr Holman.] [3731]

ČERVENKA Miroslav: ... patosem a inspirací. Metakritika gramatikou a analogií. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 328-330. [Výklad významu slov F. X. Šaldy: jako kritika [jest] patosem a inspirací nebo kritika jako [coby] patos a inspirace.] [3732]

HOFFMANN Bohuslav: O chvále recenzenství aneb Jak "zbytkům" dát řád, smysl, styl. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 330-333. [Suchomel Milan: Co zbylo z recenzenta. Literární kritika 1954-1994 (1995).] [3733]

PETRBOK Václav: Dvě konference o české slovesnosti 17. - 18. století. Roč. 46, 1998, č. 3, s. 333-336. [Minikonference o kazateli O. J. de Waldtovi poř. v jeho působišti Dobrši na Šumavě na konci června 1997; Inter vepres rosae nascuntur aneb česká slovesná kultura 17. a 18. století ve středoevropských souvislostech poř. 16. - 18. 10. 1997 v Hradci Králové; obě pořádala FF UK.] [3734]