Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1998 - roč. 46, č. 2

STUDIE

MACURA Vladimír: Božena Němcová jako encyklopedistka. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 123-133; angl. resumé. [O "ženské encyklopedii", projektu K. S. Amerlinga; s otištěním faksimile hesel B. N. Iris a Iassi.] [3673]

VALOUCH František: Motivy noci a tmy v Halasově Torzu naděje. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 134-150; angl. resumé. [(1938).] [3674]

BLAŽÍČEK Přemysl: Skupina 42 - nové směřování poezie. Přípravná studie pro Dějiny české literatury od roku 1945. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 152-166; angl. resumé. [3675]

PAPOUŠEK Vladimír: Vypravěčské pojetí prostoru v Němečkově románu Tvrdá země. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 167-176; angl. resumé. [O románu zasazeném do Kanady (Nový York, 1954).] [3676]

ROZHLEDY

TONDL Ladislav: Možné světy a komunikace. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 177-188. [Filozofická stať o teorii možných světů; s autorovým vzpomínkovým úvodem.] [3706]

ČERVENKA Miroslav: Struktury a konfigurace. Památce Miroslava Procházky. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 189-196. [O pojetí pojmů u pražského strukturalismu, zejména u Jana Mukařovského a Romana Jakobsona; s autorovým úvodem o přednesu na konferenci k 70. výročí založení Pražského lingvistického kroužku poř. 28. - 30. 3. 1996, a o vzniku textu jako součásti společné studie s M. Procházkou.] [3707]

HOMOLÁČ Jiří: Hausenblasova lingvistika smyslu. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 197-201. [Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace (1996), usp. Alena Macurová a Petr Mareš.] [3708]

RECENZE A GLOSY

HAMAN Aleš: Literatura jako prizma společenského života. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 202-204. [Alan Josef - Petrusek Miloslav: Sociologie, literatura, politika (1996).] [3716]

LEHÁR Jan: Text a interpretace. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 204-205. [Petrů Eduard: Vzdálené hlasy. Studie o starší české literatuře (1996).] [3717]

ADAM Robert: Více než místopis Máchových Cikánů. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 205-207. [Wágner Jaromír: Karel Hynek Mácha v dějišti svých Cikánů (1996), o Kokořínsku.] [3718]

POLÁK Josef: Fričův almanach Lada-Nióla (1854), pocta Boženě Němcové. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 207-209. [O skryté dedikaci, Němcovou odmítnuté pro policejní dohled.] [3719]

PEŠAT Zdeněk: Hledání přístupů k poezii. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 209-211. [Blažíček Přemysl: Poezie Karla Tomana (1995).] [3720]

WIENDL Jan: Studentský sborník k jubileu M. Červenky. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 211-213. [Šnykerikyk. Miroslavu Červenkovi k pětašedesátinám studenti FF UK Praha (1997).] [3721]

KOLÁR Jaroslav: Přírůstky českých rukopisů v pražské Národní (Univerzitní) knihovně. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 213-214. [Svobodová Milada: Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII, získaných Národní (Univerzitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906 (1996).] [3722]

KUSÁKOVÁ Lenka: Podnětná konference k problematice národního obrození. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 214-215. [Na téma Východočeské Atény a Josef Liboslav Ziegler usp. FF UK 30. - 31. 5. 1997 v Rychnově n. K.] [3723]

LOUŽIL Jaromír: Sympozium k uctění památky Arnošta Viléma Krause. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 215-220. [Poř. Nadace R. M. Rilka 2. 10. 1997 v Národním muzeu v Praze.] [3724]

PATERA Ludvík: K sedmdesátým pátým narozeninám Miloše Tomčíka. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 220-223. [K 19. 9. 1997.] [3725]

FORST Vladimír: Sedmdesát let Ludvíka Patery. Roč. 46, 1998, č. 2, s. 223-224. [K 10. 9. 1997.] [3726]