Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1998 - roč. 46, č. 1

STUDIE

ČÍSLO VĚNOVANÉ 65. NAROZENINÁM MIROSLAVA ČERVENKY A 70. NAROZENINÁM ZDEŇKA PEŠATA:

HOLÝ Jiří: Znovunalezené dětství - Nezval, Schulz, Hostovský. Roč. 46, 1998, č. 1, s. 3-13; angl. resumé. [V dílech V. N. Dolce far niente (1931), Bruna Schulze Skořicové krámy (1934) a Sanatorium na věčnosti (1937) a E. H. Černá tlupa (1933).] [3663]

CHVATÍK Květoslav: Nová německá Poetika epických textů aneb strukturalistou proti své vůli. Roč. 46, 1998, č. 1, s. 15-23; angl. resumé. [Petersen Jürgen H.: Erzählsysteme [Systémy vyprávění] (Stuttgart, 1993).] [3664]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: F. V. Krejčí ve sporech o Vrchlického. Roč. 46, 1998, č. 1, s. 24-29; angl. resumé. [Předneseno při setkání k 130. výročí narození F. V. K. 24. 11. 1997.] [3665]

JANKOVIČ Milan: Poznámky k rytmičnosti prózy. Roč. 46, 1998, č. 1, s. 30-45; angl. resumé. [Na materiálu próz Bohumila Hrabala a Vladislava Vančury; též k názorům Miroslava Červenky na "uspořádanost" ve studii Verš a poezie ve sb. O poetice literárních druhů (1995).] [3666]

KUBÍNOVÁ Marie: Primární význam a konotace. Roč. 46, 1998, č. 1, s. 46-63; angl. resumé. [Východiskem studie jsou interpretace Jana Mukařovského.] [3667]

NEBESKÝ Ladislav: Neviditelné znaky. Roč. 46, 1998, č. 1, s. 65-72; angl. resumé. [V experimentální poezii.] [3668]

PSZCZOLOWSKA Lucylla: Vývoj forem verše a literární historie. Z pol. přel. Marie Havránková. Roč. 46, 1998, č. 1, s. 73-77; angl. resumé. [Na příkladech polské poezie.] [3669]

SGALLOVÁ Květa: Nezvalův rým v období poetismu. Roč. 46, 1998, č. 1, s. 79-84; angl. resumé. [3670]

SCHMIDOVÁ Herta: Básnická a malířská obraznost v poezii Jaroslava Vrchlického. Z něm. přel. Jiří Holý. Roč. 46, 1998, č. 1, s. 86-104; angl. resumé. [V epické poezii, zejména v básních - freskách; předneseno na sympoziu o Vrchlickém poř. 4. - 7. 12. 1997 v Postupimi.] [3671]

WINNER Thomas G.: Slovesné a výtvarné umění. Nezvalova Snídaně v trávě. Miroslavu Červenkovi k pětašedesátinám. Z angl. přel. Blanka Hemelíková. Roč. 46, 1998, č. 1, s. 105-114; angl. resumé. [Zkráceně předneseno na konferenci Pražský lingvistický kroužek - 70 let existence poř. 28. - 30. 3. 1996.] [3672]

***

RECENZE A GLOSY

VOJTĚCH Daniel: "Strukturalismus je strukturující činnost". Roč. 46, 1998, č. 1, s. 116-120. [Červenka Miroslav: Obléhání zevnitř (1996).] [3715]