Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1985 - roč. 33, č. 1

STUDIE

HRZALOVÁ Hana: Proměny světa a proměny literatury, zejména krásné prózy. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 1-12; rus. resumé. [Po r. 1945.] [2571]

POHORSKÝ Miloš: K otázce vztahu současné literatury k tradicím. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 13-27; něm. resumé. [2572]

BLAHYNKA Milan: Básnická obraznost v zápase proti fašismu od 30. let do konce války. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 28-36; rus. resumé. [O antifašistické poezii.] [2573]

CHALOUPKA Otakar: Kontextové souvislosti české prózy pro děti a mládež s protifašistickou tematikou. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 37-48; rus. resumé. [2574]

SIROVÁTKA Oldřich: Vývoj a současný stav české lidové slovesnosti. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 49-60; něm. resumé. [2575]

ROZHLEDY

SOLOVJOVOVÁ A[nna] P[etrovna]: Jan Neruda a problémy realismu. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 62-68. [Též o ohlasu díla v Rusku.] [2598]

JÄHNICHEN Manfred: Literární střetání jako výzva, čili ke třem kapitolám německého zprostředkování, případně recepce Nerudy. Z něm. přel. Jan Jiroušek. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 68-75. [2599]

MARXISTICKÝ PRŮVODCE SVĚTOVOU LITERÁRNÍ TEORIÍ 20. STOLETÍ. Zpracovali mc [= Vladimír MACURA], jh [= Josef HOUŽVIČKA], am [= Alena MACUROVÁ]. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 76-83. [Informace o připravovaném slovníku Průvodce po světové literární teorii (vyšel 1988) a hesla Fónagy Iván: Metafory ve fonetice [Die Metaphern in der Phonetik] (The Hague, 1963), Schücking Levin Ludwig: Sociologie literárního vkusu [Soziologie der literarischen Geschmacksbildung] (Lipsko, 1923), Uspenskij Boris Andrejevič: Poetika kompozice [Poetika kompozicii] (Moskva, 1970).] [2600]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PRAŽÁK Emil: Rukověť humanistického básnictví před cílem. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 84. [Sv. 5 (1982), ed. Josef Hejnic a Jan Martínek.] [2620]

PETERKA Josef: Nová monografická studie o Janu Nerudovi. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 84-86. [Křivánek Vladimír: Jan Neruda (1983).] [2621]

JEŘÁBEK Dušan: Nový svazek Literárního archivu. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 86-89. [Roč. 13, 14, 15 (1982); svazek je věnován autorům 20. st.] [2622]

VALOUCH František: Nad knihou o Václavkovi. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 89-93. [Zeman Milan: O marxistickou syntézu (1983).] [2623]

DOKOUPIL Blahoslav: V Opavě o vztazích lidové slovesnosti k literatuře. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 93-95. [Konference Tradice lidové slovesnosti v současné literatuře poř. 12. - 13. 9. 1984 v rámci festivalu Bezručova Opava.] [2624]

PROCHÁZKA Martin: Mácha, romantismus a současnost. Roč. 33, 1985, č. 1, s. 96. [Zpráva o semináři Rady mladých odborníků na téma Karel Hynek Mácha v kontextu romantismu poř. 13. 11. 1984 v ÚČSL.] [2625]