Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1967 - roč. 15, č. 6

STATI

BRABEC Jiří: Integrační tendence v Šaldově kritickém díle. Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 453-468. [O rané tvorbě; část větší práce.] [923]

BEDNÁŘ Jiří: Střední období v díle F. X. Šaldy (1908-1921). Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 469-505. [924]

ROZHLEDY

HÖLZEL Miroslav: Příspěvek k charakteristice českého verše. Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 506-515. [O verši z hlediska zvukového a grafického.] [932]

KRONIKA A GLOSY

ČERVENKA Miroslav: Česká práce o maďarském verši. Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 516-518. [Rákos Peter: Rhytm and Metre in Hungarian Verse (Praha, 1966).] [957]

LUDVÍKOVSKÝ Jaroslav: Kristián, či Radim? Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 518-523. [Králík Oldřich: Šest legend hledá autora; týž: Slavníkovské interludium (obě 1966).] [958]

FORST Vladimír: Dvě knížky z literární komparatistiky. Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 523-524. [Ďurišin Dionýz: Slovenská realistická poviedka; Panovová Ema: Puškin v slovenskej poézii do r. 1918 (obě Bratislava, 1966).] [959]

JANKOVIČ Milan: Americká cesta J. V. Sládka. Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 524-526. [Stejnojmen. kniha Josefa Poláka (1966).] [960]

SVEJKOVSKÝ František: Devadesátiny akademika Ryšánka. Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 526-528. [K 26. 8. 1877.] [961]