Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1967 - roč. 15, č. 5

STATI

ČÍSLO VĚNOVANÉ 50. VÝROČÍ VŘSR:

ŠTOLL Ladislav: Náš vztah k Říjnu. Roč. 15, 1967, č. 5, září, s. 381-383. [Úvod předsedy redakční rady.] [919]

KAUTMAN František: K hodnocení úlohy Neumannova Června. Roč. 15, 1967, č. 5, září, s. 384-419; rus. resumé. [920]

NIKOLSKIJ Sergej V[asiljevič]: Národní literatura a osvojení cizí umělecké zkušenosti. Z ruš. přel. Renáta Štindlová. Roč. 15, 1967, č. 5, září, s. 420-427. [Předneseno na sovětsko-českoslo- venském literárněvědném sympoziu v dubnu 1967 v Bratislavě.] [921]

BERNŠTEJNOVÁ Ina: Národní svébytnost a mezinárodní význam literatury. Z ruš. přel. Renáta Štindlová. Roč. 15, 1967, č. 5, září, s. 428-433. [Předneseno na sovětsko-čs. literárněvědném sympoziu v dubnu 1967 v Bratislavě.] [922]

***

ROZHLEDY

KOLÁR Jaroslav: Lidová smíchová kultura v koncepci sovětského vědce. (M. M. Bachtin, Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kultura srednevekovja i renessansa.) Roč. 15, 1967, č. 5, září, s. 434-443. [(Moskva, 1965).] [930]

SUS Oleg: Český strukturalismus z hlediska ideologického "demaskování". Roč. 15, 1967, č. 5, září, s. 444-452. [Kritický rozbor knihy Ladislava Štolla O tvar a strukturu v slovesném umění (1966).] [931]