Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1967 - roč. 15, č. 4

STATI

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Jiráskovo vypravěčství, jeho charakter a funkce. Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 285-311; rus. resumé. [917]

HAMAN Aleš: Nezval a Halas. (Pokus o existenciální poetiku.) Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 312-340; franc. resumé. [918]

ROZHLEDY

PINKAVA Jindřich: Psychoanalýza a literatura. Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 342-359; franc. resumé. [O historii psychoanalytické teorie umění.] [929]

DOKUMENTY

ŠKARKA Antonín: Epos o Krokovi - poslední romantické falzum z rodiny RKZ? Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 360-365; něm. resumé. [Historie a popis falza J. A. Dundera a o jeho předloze, básni Josefa Jungmanna Krok; s fotoreprodukcí stránky (za s. 309).] [934]

KRONIKA A GLOSY

JANKOVIČ Milan: Hodnota vratké harmonie. Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 367-373. [Červenka Miroslav: Symboly, písně a mýty (1966).] [953]

VLAŠÍN Štěpán: První díl Neumannovy biografie. Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 373-375. [Kautman František: S. K. Neumann. Člověk a dílo 1875-1917 (1966).] [954]

KOŽMÍN Zdeněk: Pokus o Ortena. Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 375-377. [Kocián Josef: Jiří Orten (1966).] [955]

TICHÁ Zdeňka: Záslužná kniha o starší české literatuře. Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 377-380. [Šváb Miloslav: Prology a epilogy v české předhusitské literatuře (1966).] [956]