Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1967 - roč. 15, č. 3

STATI

ČÍSLO VĚNOVANÉ PAMÁTCE JIŘÍHO LEVÉHO:

HRABÁK Josef: O charakter českého a ruského trocheje a jambu. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 181-191; rus. resumé. [909]

SGALLOVÁ Květa: K charakteristice českého trocheje. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 191-200; rus. resumé. [Statistický rozbor verše 2. poloviny 19. st. a začátku 20. st.] [910]

ČERVENKA Miroslav: Veršové systémy v Erbenově Kytici. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 201-219; angl. resumé. [911]

SUS Oleg: O strukturním rozboru estetické normy a o dynamice jejího vzniku i aplikace. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 220-231. [912]

JELÍNEK Milan: K charakteristice funkčního stylu uměleckého. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 231-242; franc. resumé. [Též o jazykovém strukturalismu před- a poválečném.] [913]

JAŘAB Josef: O některých problémech teorie moderního románu v anglosaské literární vědě a kritice. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 243-268; angl. resumé. [914]

ROZHLEDY

RÁKOS Petr: Pohledy na západní literární vědu a estetiku. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 270-272; angl. resumé. [Nad výborem ze statí Západní literární věda a estetika (1966), usp. Jiří Levý.] [915]

SOUPIS ODBORNÝCH PRACÍ JIŘÍHO LEVÉHO. Usp. Věra Theimerová. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 274-283. [Bibliografie prací z let 1947-1966 o 122 záznamech a přehled redakční činnosti.] [916]