Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1967 - roč. 15, č. 1

STATI

PEŠAT Zdeněk: František Halas. Náčrt monografické kapitoly 4. dílu Dějin české literatury. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 1-37; franc. resumé. [905]

ROZHLEDY

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Za novou kritiku. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 39-46; franc. resumé. [O franc. "nouvelle critique" a o jejím představiteli Rolandu Barthesovi.] [925]

DOKUMENTY

HALAS František X.: Halasův esej O poezii. (Ke genezi díla.) Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 47-68. [Materiálová stať; s otištěním první verze z let 1936-38 (na s. 69-77).] [933]

KRONIKA A GLOSY

ŠTUKAVEC Libor: Několik pohledů na současnou švédskou literární vědu. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 78-83. [Přehled novějších publikací.] [935]

SVEJKOVSKÝ František: Nové cesty ve studiích o starší literatuře. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 83-85. [O něm. edici Philologische Studien und Quellen vydávané v Berlíně.] [936]

BALUCH Jacek (Krakov): České povídky Andrzeje Piotrowského. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 85-87. [Wiecej niž milosc [Více než láska] (Varšava, 1964), výbor z čes. autorů 20. st., usp. a přel. A. P.] [937]

MOLDANOVÁ Dobrava: Sovětská práce o současné české a slovenské literatuře. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 87-88. [Bernštejnová I. A.: Literatura socialističeskoj Čechoslovakii (Moskva, 1965).] [938]

JUSTL Vladimír: Z pozůstalosti Františka Halase. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 88-92. [Potopa - Hlad (1965), ed. Jindřich Chalupecký.] [939]

KREJČÍ Karel: Vrchlický a Dante. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 92-93. [Stejnojmen. knižní studie Josefa Bukáčka (1965).] [940]

KREJČÍ Karel: Jan Neruda a české revoluční polonofilství. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 93-94. [O stejnojmen. studii Ivana Pfaffa v pol. revue Slavia Occidentalis (1965).] [941]

PRAŽÁK Emil: Život revolučního intelektuála. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 94-95. [Šmahel František: Jeroným Pražský (1966).] [942]

EIS Zdeněk: V. mezinárodní kongres FIT. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 95-96. [Kongres mezinárodní organizace překladatelů poř. 7. - 13. 8. 1966 ve finském Lahti.] [943]

ČERVENKA Miroslav: Technické podmínky nám v tomto okamžiku nedovolují víc ... Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 96; nepodepsáno. [Zpráva o úmrtí Jiřího Levého 17. 1. 1967; s odkazem na připravovaný nekrolog v příštím čísle - viz záz. č. 928.] 928 [944]