Previous Next
Future of Czech and Polish Literary Bibliography − zpráva o řešení projektu ANNA GNOT — VOJTĚCH MALÍNEK — GABRIELA ROMANOVÁ — PIOTR WCIŚLIK   Rok 2015 lze v kontextu vývoje mezinárodní...
Čemu se smál středověký člověk? JAN MALURA V minulosti se poměrně často připomínal výrok německého pozitivistického filologa Wilhelma Scherera, podle...
Fenomén cestopisu v literárněhistorickém bádání střední Evropy JANA PÁTKOVÁ Monografie Marianny Koliové je zatím posledním příspěvkem k poetice i literárněhistorickému ukotvení...

Nakladatelství Host vydalo knihu Jiřího Trávníčka z Ústavu pro českou literaturu AV ČR nazvanou Kulturní vetřelec. Dějiny čtení – kalendárium.

Atraktivní publikace má podobu kalendária rozděleného do šesti historických epoch a mapujícího zhruba sedm set událostí, jež jsou v kontextu čtenářské kultury podstatné. Každá z kapitol začíná krátkým úvodem o historii a čtenářské kultuře, následuje výčet událostí spjatých se čtenářskou kulturou, končí obrazovou přílohou. Celou knihu pak uzavírá výběr deseti událostí, které byly pro tuto oblast klíčové.

více o knize

 

Kulturní vetřelec. Dějiny čtení – kalendárium 

Jiří Trávníček

Nakladatelství Host

Brno 2020

ISBN: 978-80-275-0245-5

 

Tištěnou publikaci lze zakoupit např. v e-shopu nakladatelství Host.

 

Vaší pozornosti doporučujeme i rozhovor s Jiřím Trávníčkem v Kavárně nakladatelství Host Písmo je DNA naší civilizace.