Previous Next
Future of Czech and Polish Literary Bibliography − zpráva o řešení projektu ANNA GNOT — VOJTĚCH MALÍNEK — GABRIELA ROMANOVÁ — PIOTR WCIŚLIK   Rok 2015 lze v kontextu vývoje mezinárodní...
Čemu se smál středověký člověk? JAN MALURA V minulosti se poměrně často připomínal výrok německého pozitivistického filologa Wilhelma Scherera, podle...
Fenomén cestopisu v literárněhistorickém bádání střední Evropy JANA PÁTKOVÁ Monografie Marianny Koliové je zatím posledním příspěvkem k poetice i literárněhistorickému ukotvení...

Srdečně zveme na již druhé neformální setkání zájemců o historickou poetiku vyprávění. Akce proběhne 8.–9. října 2020 formou videokonference. Přihlášky na 8. 10. posílejte na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., na 9. 10. na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

V případě omezení kontaktních akcí proběhne dílna formou videokonference. Bude operativně avizována, aby bylo možno zajistit formát podle počtu aktivních i pasivních účastníků.

Pořádají:

Matouš Jaluška (oddělení starší literatury) a Alice Jedličková (oddělení teorie, v návaznosti na projekt Proměny narativních způsobů v české próze I., GA ČR 18-04420S).

Obsah:

V loňském roce jsme se společně zaměřili na narativní subjekty a otázku jejich autority. Letos trajektorie příspěvků směřuje v prvním dni víceméně od zrodu toho, co bývá označováno jako „tradiční“ koherentní vyprávění, k inkoherencím, které ho provázejí a hlavně následují. Následující den zaostříme na způsoby nastolování soudržnosti i využití její absence ve starších literárních památkách. Mimo jiné se budeme ptát, nakolik v nich lze shledávat kořeny oné tradiční koherence chápané ovšem v novodobém slova smyslu.

– Program Dílny diachronní naratologie II (pdf)