Previous Next
Future of Czech and Polish Literary Bibliography − zpráva o řešení projektu ANNA GNOT — VOJTĚCH MALÍNEK — GABRIELA ROMANOVÁ — PIOTR WCIŚLIK   Rok 2015 lze v kontextu vývoje mezinárodní...
Čemu se smál středověký člověk? JAN MALURA V minulosti se poměrně často připomínal výrok německého pozitivistického filologa Wilhelma Scherera, podle...
Fenomén cestopisu v literárněhistorickém bádání střední Evropy JANA PÁTKOVÁ Monografie Marianny Koliové je zatím posledním příspěvkem k poetice i literárněhistorickému ukotvení...

Diskuze Hranice literární vědy: Půl roku na New York University s Richardem Müllerem se uskuteční v úterý 15. září od 10 hodin v horní zasedací místnosti ÚČL (také s možností vzdáleného přístupu). Srdečně zveme! 

Richard Müller působil půl roku na prestižní Newyorské univerzitě díky podpoře v rámci projektu Hranice literární vědy – literární komunikace a kulturní transfer. Jeho zkušenosti budou jistě zajímavé obzvlášť pro ty, kdo právě teď zvažují zapojení se do návazného projektu Hranice literární vědy II.

Diskuze se bude konat ve smíšeném formátu, který umožňuje vybrat si, zda se k ní chcete připojit osobně, nebo prostřednictvím videokonferenčního hovoru. Pokud byste měli zájem připojit se k diskuzi online, napište prosím nejpozději 14. 9. na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..