Previous Next
Future of Czech and Polish Literary Bibliography − zpráva o řešení projektu ANNA GNOT — VOJTĚCH MALÍNEK — GABRIELA ROMANOVÁ — PIOTR WCIŚLIK   Rok 2015 lze v kontextu vývoje mezinárodní...
Čemu se smál středověký člověk? JAN MALURA V minulosti se poměrně často připomínal výrok německého pozitivistického filologa Wilhelma Scherera, podle...
Fenomén cestopisu v literárněhistorickém bádání střední Evropy JANA PÁTKOVÁ Monografie Marianny Koliové je zatím posledním příspěvkem k poetice i literárněhistorickému ukotvení...

Ústav pro českou literaturu AV ČR společně s Nakladatelstvím Karolinum vydává monografii Za obrysy média. Publikaci pod vedením Richarda Müllera připravil kolektiv badatelů z oddělení teorie a lexikografie ÚČL AV ČR za účasti externích specialistů (FF UK, Filosofický ústav AV ČR).

S pomocí genealogie pojmu „média“ vysvětlují autorky a autoři různé aspekty dlouhého procesu mediálního sebeuvědomování literatury a literární vědy a současně zkoumají možná vymezení „média“ z pohledu několika disciplín a oblastí. Kniha tak rozvíjí východiska pro uvedení literární a mediální vědy na společný základ.

 

více informací o publikaci

 

Za obrysy média. Literatura a medialita

Richard Müller, Tomáš Chudý a kolektiv

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Nakladatelství Karolinum

Praha 2020

ISBN: 978-80-246-4688-6

  

Tištěnou publikaci i e-knihu lze zakoupit např. v e-shopu Nakladatelství Karolinum.