Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách? KRISTINA ANDĚLOVÁ (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) K textu Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“ a k reakci Pavla...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření

Dějiny literární teorie; česká literatura 20. století; literární dílo J. Haška; kritické dílo J. Fučíka.

 

Studium a stáže

1999–2007 FF UK, obor Estetika (diplomová práce České středoškolské poetiky 1908–2007); 2010–2011 Universität Wien, studijní pobyt v rámci programu Erasmus; 2007–2015 FF MU, obor Česká literatura (disertační práce Vývoj českých středoškolských poetik v kontextu dějin české teorie literatury).

Zaměstnání

2006–2010 šéfredaktor internetové revue Vulgo.net; 2007–2011 FF MU, interní doktorand Ústavu české literatury a knihovnictví.

Výběrová bibliografie

Edice

  • Fikce Jaroslava Haška. Praha: ÚČL AV ČR, v. v. i., 2016.

  • Julek Fučík – věčně živý! Brno: Host, 2010 [2012].

 

Studie

  • "Ediční historie a kompozice Dějin strany mírného pokroku". In: F. A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška. Praha: ÚČL AV ČR, v. v. i., 2016, s. 115–129.

  • „Vydávat a číst Suse“. In: Pulsy, 2014, č. 1, s. 55–57.

  • „Literární kritiky Julia Fučíka a Václava Černého“. In: F. A. Podhajský (ed.): Julek Fučík – věčně živý! Brno: Host, 2010 [2012], s. 233–249.
  • „Jan Mukařovský k středoškolské výuce češtiny“. In: Bohemica litteraria, 2009, č. 1–2, s. 97–116.

 

Překlady

  • R. Hollis, Stručná historie grafického designu. Praha: Rubato, 2014; s T. Kačerem a M. Mrázem.
  • P. Steiner. „Kořeny strukturální estetiky“. In: O. Sládek (ed.): Český strukturalismus v diskusi. Brno: Host, 2014, s. 34–87.
  • P. Steiner. Ruský formalismus: Metapoetika. Brno: Host, 2011.
  • P. Steiner. „Revolucionáři k sežrání: Proces s Rudolfem Slánským a spol. jako romance“. In: Česká literatura, 2011, č. 3, s. 349–373.

 

Nakladatelství Host vydalo knihu Jiřího Trávníčka z Ústavu pro českou literaturu AV ČR nazvanou Kulturní vetřelec. Dějiny čtení – kalendárium.

Srdečně zveme na již druhé neformální setkání zájemců o historickou poetiku vyprávění. Akce se bude konat 8.–9. října 2020 v horní zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Diskuze Hranice literární vědy: Půl roku na New York University s Richardem Müllerem se uskuteční v úterý 15. září od 10 hodin v horní zasedací místnosti ÚČL (také s možností vzdáleného přístupu). Srdečně zveme! 

Vzhledem k vývoji epidemické situace bude od 14. září Knihovna ÚČL AV ČR pro veřejnost otevřena pouze od úterý do čtvrtka, v pondělí a v pátek bude zavřeno.

Ústav pro českou literaturu AV ČR společně s Nakladatelstvím Karolinum vydává monografii Za obrysy média. Publikaci pod vedením Richarda Müllera připravil kolektiv badatelů z oddělení teorie a lexikografie ÚČL AV ČR za účasti externích specialistů (FF UK, Filosofický ústav AV ČR).

Edici Česká knižnice rozšířily dvě novinky: Okresní město / Bylo nás pět Karla Poláčka (edičně připravila Marie Havránková, komentář Jiří Holý) a Básně a prózy Vítězslava Hálka (ediční příprava Michal Charypar, komentář Michal Fránek).

Slovník české literatury po roce 1945banner 300dpi Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny  Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2