Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách? KRISTINA ANDĚLOVÁ (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) K textu Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“ a k reakci Pavla...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...

<?php
setlocale(LC_ALL,"cs_CZ.UTF-8");
//$dir = 'sqlite:uzivaci/mozek/db/.ht.m0z3k.db';
//$db = new PDO($dir);

# Číselník místností
$query = "SELECT * FROM mistnost";
$mistnostId_nazev = array();
$mistnostId_klapka = array();

foreach ( $db->query($query) as $row ) {
$mistnostId_nazev[$row[0]] = $row[1];
$mistnostId_klapka[$row[0]] = $row[2];
}

# Člověk > místnost | klapka
$query = "SELECT * FROM clovek_mistnost";
$clovekMistnost = array();
$clovekKlapka = array();

foreach ( $db->query($query) as $row ) {

# Brno
if ( $mistnostId_nazev[$row[2]] == "Brno" ) {
$clovekMistnost[$row[1]] = "Brno";

if ( empty ( $row[3] ) ) {
$clovekKlapka[$row[1]] = $mistnostId_klapka[$row[2]];
}
else {
$clovekKlapka[$row[1]] = $row[3];
}
}
else if ( $clovekMistnost[$row[1]] != "Brno" ){

# Člověk > místnost(i)
if ( empty ( $clovekMistnost[$row[1]] ) ) {
$clovekMistnost[$row[1]] = $mistnostId_nazev[$row[2]];
}
else {
$clovekMistnost[$row[1]] .= "|" . $mistnostId_nazev[$row[2]];
}

# Vlastní klapka ?
if ( empty ( $row[3] ) ) {
$klapka = $mistnostId_klapka[$row[2]];
}
else {
$klapka = $row[3];
}

# Člověk > klapka(y)
if ( empty ( $clovekKlapka[$row[1]] ) ) {
$clovekKlapka[$row[1]] = $klapka;
}
else {
$clovekKlapka[$row[1]] .= "/" . $klapka;
}
}
}

$query = "SELECT * FROM clovek";
$print = array();

foreach ( $db->query($query) as $row ) {

if ( $row[10] == 1) {

# Příjmení, jméno
$fullName = "$row[3], $row[2]";
$fullName = trim($fullName);

# Identifikátor (příjmení-jméno-id)
$identifier = "$row[3]-$row[4]-$row[0]";

# Webový profil
$profil = $row[6];

# Telefon s předvolbou
if (!empty($clovekKlapka[$row[0]])){

if ( $clovekMistnost[$row[0]] == 'Brno' ) {
$telefon = "543 422 " . $clovekKlapka[$row[0]];
}
else {
$telefon = "222 828 " . $clovekKlapka[$row[0]];
}
}
else
{
$telefon = "";
}

# Email
if (!empty($row[5])){
$email = "$row[5] [at] ucl.cas.cz";
}
else
{
$email = "";
}

# Uložit řetězec
$print[$identifier] = "<tr><td><a href='$profil'>$fullName</a></td><td>" . $clovekMistnost[$row[0]] . "</td><td>$telefon</td><td>$email</td></tr>";
}
}

echo "<table style='border-collapse:collapse'>";
echo "<tr><td><b>jméno</b></td><td><b>místnost</b></td><td><b>telefon</b></td><td><b>email</b></td>";

ksort($print, SORT_LOCALE_STRING);
#uksort($print, 'strcoll');

foreach ($print as $key => $val) {
echo "$val";
}

echo "</table>";

?>

Nakladatelství Host vydalo knihu Jiřího Trávníčka z Ústavu pro českou literaturu AV ČR nazvanou Kulturní vetřelec. Dějiny čtení – kalendárium.

Srdečně zveme na již druhé neformální setkání zájemců o historickou poetiku vyprávění. Akce se bude konat 8.–9. října 2020 v horní zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Diskuze Hranice literární vědy: Půl roku na New York University s Richardem Müllerem se uskuteční v úterý 15. září od 10 hodin v horní zasedací místnosti ÚČL (také s možností vzdáleného přístupu). Srdečně zveme! 

Vzhledem k vývoji epidemické situace bude od 14. září Knihovna ÚČL AV ČR pro veřejnost otevřena pouze od úterý do čtvrtka, v pondělí a v pátek bude zavřeno.

Ústav pro českou literaturu AV ČR společně s Nakladatelstvím Karolinum vydává monografii Za obrysy média. Publikaci pod vedením Richarda Müllera připravil kolektiv badatelů z oddělení teorie a lexikografie ÚČL AV ČR za účasti externích specialistů (FF UK, Filosofický ústav AV ČR).

Edici Česká knižnice rozšířily dvě novinky: Okresní město / Bylo nás pět Karla Poláčka (edičně připravila Marie Havránková, komentář Jiří Holý) a Básně a prózy Vítězslava Hálka (ediční příprava Michal Charypar, komentář Michal Fránek).

Slovník české literatury po roce 1945banner 300dpi Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny  Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2