Previous Next
Za Ludmilou Lantovou (19. 9. 1926 — 28. 2. 2021) PAVEL JANOUŠEK Literární vědu a myšlení o literatuře, stejně jako každou jinou lidskou činnost, neutvářejí jen lidé, kteří...
Ladislav Nebeský (28. 1. 1937 – 13. 2. 2021) ROBERT KOLÁR V sobotu 13. února 2021 zemřel Ladislav Nebeský. Matematik, lingvista (docent FF UK) a básník. Nebeský se...
„Číst znovu a znovu a z té nejprůzračnější hloubky odpovídat svým životem“ ŠÁRKA GRAUOVÁ Za Marií Rút Křížkovou (15. června 1936 Miličín — 4. prosince 2020 Čerčany) V Marii Rút Křížkové...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Česká literatura 1. poloviny 20. století; literárněvědné informace.

Studium a stáže

2000–2006 FF UK, obor Český jazyk a literatura – historie;  20062009 FF UK, interní doktorandské studium na Ústavu české literatury a literární vědy; 20092014 FF UK, externí doktorandské studium na Ústavu české literatury a literární vědy; 2007 Universität Wien, Institut für Slawistik.

Zaměstnání

2008 ÚČL AV ČR, odborný bibliograf; od 2009 tamtéž, vedoucí Střediska literárněvědných informací; od 2016 koordinátor výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie.

.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Oborová analytická bibliografie: metodika zpracování. Praha, ÚČL AV ČR 2020.

Studie:

 • „Dokumentace literární internetu: poznámky k zařazení internetových zdrojů do oborových literárních bibliografií”. Česká literatura 68, 2020, č. 4 (říjen), s. 409–437 [S T. Umerlem.]
  „Czech Literary Culture in the Post-Digital Era”. Porównania 27, 2020, nr. 2, s. 267–288 [S K. Pioreckým.]
 • „Krátký zpěv Orfeův”, in: Tomáš Kubíček, Jan Wiendl (eds.): Obrazy kultury a společnosti v období první republiky: periodický tisk v letech 1918–1938. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018, s. 75–93.
 • „Česká literární bibliografie”, in: Tomáš Kubíček, Eva Svobodová (eds.): Mezníky bibliografie : u příležitosti konání 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů. Brno: Moravská zemská knihovna, 2017, s. 81–94.
 • „Literární skupina a expresionismus?: poznámky k programu Literární skupiny”, in: Tomáš Kubíček, Jan Wiendl (eds.): “Vykoupeni z mlh a chaosu…”: brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Brno: Moravská zemská knihovna, 2017, s. 234–254.
 • Digitalizovaná Retrospektivní bibliografie české literatury 17701945 a možnosti jejího využití pro literárněvědný výzkumČeská literatura 61, 2013, č. 3 (červenec), s. 396409.
 • Retrospektivní bibliografie české literatury 17701945. Česká literatura 61, 2013, č. 3 (červenec), s. 385386.
 • „,Uděláme Prahu hlavním městem střední Evropy: časopis Den a jeho role při formování české meziválečné avantgardy. Česká literatura 60, 2012, č. 2 (duben), s. 173202.
 • Zdeněk Kalista jako literární kritik. Česká literatura 58, 2010, č. 2, s. 168196.
 • Světice Rosa: K otázce formování kultu nových světců v české radikálně levicové poezii na počátku dvacátých let 20. století. In: S. Fedrová  A. Jedličková (eds.): V Macurových botách: Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 20022009. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, 2009, s. 5569.
 • Cestou k Prvnímu svazku: Programotvorné snahy Zdeňka Kalisty v letech 19241927. In: H. Šmahelová – J. Vojvodík (eds.): Generace, skupiny a programy v literatuře: Příspěvky z kolokvia doktorského semináře pořádaného 3. června 2008 v Praze. Příbram: Pistorius & Olšanská; Praha: Ústav české literatury a literární vědy FF UK; Vyšší odborná škola grafická v Hellichově ulici, 2009, s. 5583.

Edice:

 • Literární historie, sémiotika, fikce –inspirace dílem Vladimíra Macury (1945–1999). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2010; se S. Fedrovou a A. Jedličkovou.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI