Previous Next
Workshop k projektu Umění — gesto — argument LUKÁŠ HOLEČEK Může být meziválečná umělecká situace stále ještě výzvou pro komplexně zaměřený vědecký výzkum? Jaká...
Metodika literární bibliografie JAROMÍR KUBÍČEK V každém čísle časopisu Česká literatura najdeme na konci poměrně obsáhlý oddíl nazvaný Z přírůstků...
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření

Středověká historiografie (bohemikální, francouzskojazyčná), genderové reprezentace ve středověké literatuře

 

Studium a stáže

2018: Universität Konstanz (badatelský pobyt)
2015–2016: Univerzita Karlova, Queen Mary University of London, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Stiftsbibliothek Klosterneuburg (Joint training programme Digital Editing of Medieval Manuscripts)
2010–2017: FF UK, Université Paris-Sorbonne (doktorské studium historie)
2010–2015: Université Paris-Sorbonne (výzkumné pobyty v rámci doktorského programu cotutelle, celkem 20 měsíců)
2007–2010: FF UP (magisterské studium historie – francouzské filologie)
2006–2007: Université de Provence (Erasmus)
2004–2005: Université d’Orléans (roční studium francouzského jazyka a literatury)
2003–2007: FF UP (bakalářské studium historie – francouzské filologie)

 

Zaměstnání

Od r. 2020: ÚČL AV ČR
Od. R. 2018: redaktorka v NLN (externí spolupráce)
2018–2019: FF UK, Ústav českých dějin (postdok)
2016–2017: FF OÚ, Katedra historie (spolupráce na grantovém projektu)
Od r. 2015: UPCES CERGE-EI – UK (vedení kurzu Prague as a Living History)
2012–2018: FLÚ AV ČR, Centrum medievistických studií (spolupráce na grantovém projektu)
2010–2018: FF UK, Ústav českých dějin (spoluvedení francouzsko-českého semináře)
Překlady z francouzštiny (Karolinum, Argo)

 

Výběrová blibliografie

Knihy:

 •  Soukupová, V.: La construction de la réalité historique chez Jean Froissart. Lʼhistorien et sa matière, Paris, H. Champion (v tisku; 2021).

Studie:

 • Soukupová, V.: Proměny genderových reprezentací v literatuře husitské doby. In: Soukup, P. – Cermanová, P. (eds.): Husitské re-formace. Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období. Praha, NLN, 2019, s. 173–200.

 • Soukupová, V.: Froissart, zamilovaný mladík a ženský smích. Komika ve dvorské literatuře. In: Bažant, V. Šorm, M (eds.): Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha, NLN, 2019, s. 333–346.

 • Soukupová, V.: Kristina Pisánská a obhajoba ženské identity v pozdním středověku. In: Kristina Pisánská: Kniha o městě dam (komentovaný překlad). Praha, Argo, 2018, s. 5–37.

 • Soukupová, V.: Jean Froissart a politické identity ve Francii v závěru 14. století. Historica Olomucensia 53, 2017, s. 27–45.

 • Vejrychová, V.: Heterodoxie, etnická odlišnost a zobrazení nepřítele ve francouzských a burgundských pramenech 15. století. In: Bažant, V. – Vejrychová, V. (eds.): Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha, Filosofia, 2016, s. 85–114.

 • Vejrychová, V. – Bažant, V.: Narativní utváření odlišnosti v pozdním středověku. In: Bažant, V. – Vejrychová, V. (eds.): Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha, Filosofia, 2016, s. 11–30.

 • Vejrychová, V.: Role královny a jejich reflexe ve Zbraslavské kronice. Studia mediaevalia Bohemica 7, 2015, s. 55–79.

 • Vejrychová, V.: La réécriture de l’histoire chez Jean Froissart. Le chroniqueur face à ses sources. In: Anheim, É. – Chastang, P. – Mora-Lebrun, F, - Rochebouet, A. (eds.): Lʼécriture de lʼhistoire au Moyen Âge : contraintes génériques, contraintes documentaires. Paris, Classiques Garnier, 2015, s. 103–114.

 • Vejrychová, V.: Figures des reines dans les chroniques tchèques du XIVe siècle: idéal, pouvoir, transgressions. Médiévales 67, 2015, s. 31–47

 • Vejrychová, V.: Le concept de la nation chez Jean Froissart. Revue de l’IFHA (Institut français d’histoire en Allemagne) 6, 2014, s. 1–7, publikováno elektronicky na adrese http://ifha.revues.org/8043

 • Vejrychová, V.: Conclure la paix avec les révoltés. La Paix de Tournai (1385) dans les Chroniques de Jean Froissart. Questes – Bulletin des jeunes chercheurs médiévistes 26, 2013, s. 57–73.

 • Vejrychová, V.: La fête comme expression des hiérarchies dans les Chroniques de Jean Froissart. Camenulae 9, 2013, s. 1–15, publikováno elektronicky na adrese http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-ecoles-doctorales/ed-1/activites-3224/

Edice:

 • Bažant, V. – Vejrychová, V. (eds.): Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha, Filosofia, 2016.

Překlady:

 • Guenée, B.: Jak se psaly dějiny ve 13. století. Primat a jeho Román o králích, Praha, Karolinum, 2020.
 • Kristina Pisánská, Kniha o městě dam, Praha, Argo, 2018.
 • Hélary, X.: Courtrai. 11. července 1302. Praha, Karolinum, 2017.