Previous Next
Workshop k projektu Umění — gesto — argument LUKÁŠ HOLEČEK Může být meziválečná umělecká situace stále ještě výzvou pro komplexně zaměřený vědecký výzkum? Jaká...
Metodika literární bibliografie JAROMÍR KUBÍČEK V každém čísle časopisu Česká literatura najdeme na konci poměrně obsáhlý oddíl nazvaný Z přírůstků...
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření

Česká literatura, zejména próza první poloviny 20. století; šoa v české literatuře,;život a dílo Jiřího Weila.

 

Zaměstnání

2004–2007, redakční zaměstnankyně v Mendel-Verlag ve Wittenu, 2005–2007 lektorka pro český jazyk a literaturu na Univerzitě v Bochumu; 2007–2017 doktorandka a vědecká pracovnice na Univerzitě v Salcburku, od r. 2017 členka Oddělení 20. století a literatury současné ÚČL AV ČR. 2020 obhajoba disertační práce Faktualität und Fiktionalität im Werk von Jiří Weil. Univerzita Salcburk.

 

Studium a stáže

1993–1998 PF MU Brno, obory: ruština a němčina (Mgr.); 2001–2007 Ruhr-Universität Bochum, obory: slavistika, germanistika a anglistika (Mag.), od r. 2007-2020 doktorandské studium na Paris-Lodron-Universität Salzburg.

 

Bibliografie

.

Studie

Spojnice kultur? Role zprostředkovatelů a překladatelů v česko-německých literárních vztazích. In: Hrabal, J., Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro literatury a kultury střední Evropy. Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého 2019, s. 107-109.

(Ne)známé osudy Jiřího Weila. 30. léta a jeho pobyt v SSSR. In: Hamáčková, V., Židé v Čechách. Praha, Židovské muzeum v Praze 2019, s. 166-174.

„Paratextuelle Fiktionssignale. Titelgestaltung bei Jiří Weil“, in: Frieß, Nina/Lenz, Gunar/Martin, Erik (eds.): Grenzräume – Grenzbewegungen. Ergebnisse der Arbeitstreffen des Jungen Forums Slavistische Literaturwissenschaft. Basel 2013/Frankurt an der Oder und Słubice 2014. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam 2016, 13‒24.

„Reflexe totalitních režimů v žurnalistickém díle Jiřího Weila“, in: Schmarc, Vít (ed.): Obraz válek a konfliktů. V. kongres světové bohemistiky. Praha: Akropolis 2016, 143‒150.

„Ke genezi názvu románu ‚Moskva - hranice‘ českého spisovatele Jiřího Weila“, in: Gunišová, Eliška/Paučová, Lenka (eds.): Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I. Brno: Masarykova univerzita 2015, 31‒38.

„Konstruktionen und Darstellungen von Identitäten in Jiří Weils Roman ‚Moskva – hranice‘“, in: Frieß, Nina/Ganschow, Inna/Gradinari, Irina/Rutz, Marion (eds.): Texturen – Identitäten – Theorien: Ergebnisse des Arbeitstreffens des Jungen Forums Slavistische Literaturwissenschaft in Trier 2010, Potsdam: Universitätsverlag Potsdam 2012, 273‒286.

„Reflexionen der Macht im Werk von Michail Bulgakov und Jakov Golosovker“, in:Gierzinger, Georg/Hölzl, Sylvia/Roner, Christine (eds.): Spielformen der Macht. Interdisziplinäre Perspektiven auf Macht im Rahmen junger slawischer Forschung. Innsbruck: innsbruck university press 2011, 79‒88.

Ediční činnosti

M. Brunová (ed.): Všechny vody Čech tečou do Německa? Studie k německé literatuře a kultuře protektorátu. Academia, Praha 2020.

Překlady knižní

Tippnerová, Anja. 2014: Permanentní avantgarda? Surrealismus v Praze, Praha: Academia.

Deutschmann, Peter. 2014: „Mystifikace z prvního až n-tého stupně“, in: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 21.–23. února 2013, Praha: Academia, 28—37.

Tippnerová, Anja. 2009: „Surrealismus jako ‚kolektivní dobrodružství‘: o umělecko-sociální praxi pražské skupiny“, in Langerová, Marie/Vojvodík, Josef/Tippnerová, Anja/Hrdlička, Josef: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.–60. let, Praha: Malvern, 67—78.

Tippnerová, Anja. 2009: „Hranice avantgardního umění: groteskní scénáře Vratislava Effenbergera“, in Langerová, Marie/Vojvodík, Josef/Tippnerová, Anja/Hrdlička, Josef. 2009: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.–60. let, Praha: Malvern, 249—271.

Tippnerová, Anja. 2009: „K estetice apropriace a reprodukce v pozdním surrealismu“, in Langerová, Marie/Vojvodík, Josef/Tippnerová, Anja/Hrdlička, Josef. 2009: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.–60. let, Praha: Malvern, 379—381.