Previous Next
Workshop k projektu Umění — gesto — argument LUKÁŠ HOLEČEK Může být meziválečná umělecká situace stále ještě výzvou pro komplexně zaměřený vědecký výzkum? Jaká...
Metodika literární bibliografie JAROMÍR KUBÍČEK V každém čísle časopisu Česká literatura najdeme na konci poměrně obsáhlý oddíl nazvaný Z přírůstků...
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Současné české drama a divadlo; dějiny českého divadla; německojazyčné divadlo a drama; překlad dramatického, prozaického a odborného textu.

  

Studium a stáže

1982–1986 studium divadelní a filmové vědy na FF UK v Praze, diplomová práce Zpracování quijotovské látky na současných českých jevištích; 1986  –  stipendium Českého literárního fondu: dramaturgická stáž ve Státním divadle v Brně a v HaDivadle v Brně; 1990 – měsíční stipendium Slovanského institutu v Moskvě; 1991–1993 třísemestrální stipendium rakouského Ministerstva pro vědu a výzkum: studium v Institutu pro divadelní vědu na Vídeňské univerzitě;1998–2002 prezenční doktorské studium na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze, téma disertační práce Dramatická tvorba rakouského spisovatele Thomase Bernharda; 1999 – dvouměsíční stipendium pro vědecké pracovníky rakouského Ministerstva pro vědu a spoje, pracoviště: Institut pro divadelní vědu na Vídeňské univerzitě; duben 2007 – překladatelské stipendium Rakouské společnosti pro literaturu, Vídeň; 2011–2012 externí výuka na Katedře teorie a kritiky DAMU Praha; 2013 – habilitační stipendium Aktion Österreich-Tschechische Republik, Elfriede Jelinek-Forschungszentrum, Institut für Germanistik, Universität Wien, habilitační projekt Klíčové body ve vývoji rakouské poválečné dramatiky; březen 2016 – habilitovala se v oboru Teorie a kritika v habilitačním řízení DAMU Praha habilitační prací Poválečná rakouská experimentální dramatická tvorba a habilitační přednáškou Problematika překladu divadelních textů T. Bernharda, E. Jandla a E. Jelinek

  

Zaměstnání

1988–1993 Kabinet pro studium českého divadla v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV; 1993–1994 externí výuka na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU; 2003–2005 vědecká pracovnice na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze; 2007–2011 odborná asistentka na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze; 2012 – knihovna Ústavu germánských studií FF UK v Praze; LS  2012 – pohostinská výuka v Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft Universität Wien: cyklus semestrálních přednášek Kapitel aus der Geschichte des tschechischen Theaters des 20. Jahrhunderts; ZS 2012/13 – externí výuka na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého v Olomouci: semestrální magisterská přednáška Současné tendence teorie divadla; ZS 2013/14 – pohostinská semestrální výuka v Institut für Slawistik Universität Wien: Das tschechische Drama im 20. Jahrhundert (České drama 20. století); od září 2013 – odborná asistentka a v letech 2016–2017 docentka na Katedře teorie a kritiky DAMU Praha; od LS 2017 – docentka na Katedře germanistiky a slavistiky Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni; od července 2017 – výzkumná pracovnice v Oddělení 20. století a literatury současné (Tým pro výzkum moderního českého divadla)

 

Členství v profesních organizacích

Mezinárodní tým Interuniversitärer Forschungsverbund Elfriede Jelinek der Universität Wien und Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (Meziuniverzitní výzkumné sdružení Elfriede Jelinek Vídeňské univerzity a Soukromé univerzity hudby a umění města Vídně); Obec překladatelů; Teatrologická společnost; Sdružení divadelních kritiků; Svaz germanistů ČR.

 

 

Výběrová bibliografie

Monografie:

 • Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama. Praha: Academia – NAMU, 2020, 296 s.
 • Umění životu nebezpečné. Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury, Praha: Transteatral – ÚČL AV, 2018, ISBN (Transteatral) 978-80-87299-19-7, ISBN (ÚČL) 978-80-88069-77-5, 394 s.
 • Thomas Bernhard, Brno: Větrné mlýny, 2003, 216 s.

Studie:

 • Německé expresionistické drama z českých zemí. In: Augustová, Zuzana – Jungmannová, Lenka – Merenus, Aleš (edd.). Expresionistické drama z českých zemí, Praha: Academia, 2021.
 • Teatralita textu. In: Mereneus, Aleš – Mikulová, Iva – Šotkovská, Jitka (edd.). Text a divadlo, Praha: Academia 2020, s. 139–150.
 • Experimentální dramatik Wolfram Höll. In: Höll, Wolfram. My jsme tři, Praha: Studio Rote/ Psí víno, 2019, s. 76–82.
 • Text a mlčení. In: Bernhard, Thomas. Oběd u Wittgensteinů, Praha: Národní divadlo, 2019, s. 36–47.
 • Veliký Mág. In: Theatralia 21, Supplementum - Moderní česká divadelní hra (1896–1989), Mezi textem a inscenací (slovník děl), 1896–1918 č. 1, 2018, roč. 21, str. 39-47, ISSN: 1803-845X (print), ISSN: 2336-4548 (online).
 • H. C. Artmann in: Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, roč. 29, č. 2, 2018, s. 31–43.
 • O novém realismu v německém divadle (Jitka Goriaux Pelechová: Divadlo Thomase Ostermeiera.), Divadelní revue, 2017, č. 2, s. 98–101.
 • Změna paradigmatu v německojazyčném divadle a dramatu, in: Augustová, Zuzana – Jiřík, Jan – Jobertová, Daniela (eds.). Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi, Praha: NAMU, 2017, s. 11–52.
 • Jazykové plochy a zkraty Felicie Zeller, doslov, in: Zeller, Felicia. Pět her, Praha: Transteatral, 2015, s. 355–380.
 • Feministická problematika a počínající kritika nacismu v rané tvorbě Elfriede Jelinek, in: Hala, Katja; Vlčková, Olga; Šťastná, Denisa (eds.): Ženy - Divadlo - Dějiny, Pardubice: Vydavatelství Univerzity Pardubice, 2015, s. 35–43.
 • Smrt v přímém přenosu, předmluva, in: Jelinek, Elfriede: Bambiland/Babylon, Praha: Brkola, 2014, s. 7–13. 
 • Překládat Jelinek. Proměny překladu v souvislosti s proměnami autorské poetiky, in: Divadelní revue, ročník 25, č. 2, 2014, s. 157–167.
 • Literatura jako herectví. Divadlo básnictví Karla Krause, in: Jobertová, Daniela (ed.): V hlavní roli text. Podoby a proměny scénického čtení, NAMU, Praha 2014, s. 133–149.
 • Rozhněvaný i nostalgický poutník Evropou, doslov, in: Peter Handke: Pět her, Transteatral, edice Současná dramatika. Praha 2012, s. 277–301.
 • Arnošt Goldflam (hry z 80. let), in: Arnošt Goldflam: Písek a jiné kousky, Větrné mlýny, Brno 2010 (ed. J. Kovalčuk), s. 473–496.
 • Friederike Mayröcker: Hlas lásky, samoty a uzavřenosti. in: Sborník z konference Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa. Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa, Gutenberg, Praha 2010, s. 192–197 (ed. P. A. Bílek, T. Dimter).
 • Tatarská pouť jako lyrický text, In: Divadelní revue, roč. XII, č. 1, Praha: Divadelní ústav, 2001, s. 27–34.

 

Zahraniční a cizojazyčné publikace:

 • Augustová, Zuzana - Strigl, Daniela - Belobratow, Alexander. Sprachspiel - Satire - Subversion. Zu den Traditionen der Komik bei Elfriede Jelinek. In Janke, Pia - Schenkermayr, Christian (eds.). Komik und Subversion. Ideologiekritische Strategien, Wien: Praesens Verlag 2020, s. 179-188.
 • Augustová, Zuzana – Fleig, Anne. Intertextualität und Tradition. Zum Verhältnis von Übersetzung und Interpretation. In: Janke, Pia / Kovacs, Teresa (eds.): "Postdramatik". Reflexion und Revision. (= DISKURSE. KONTEXTE. IMPULSE. Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums 11), Wien: Praesens 2015, s. 217–225.
 • The Last Days of Mankind: A Decadent Show and the Aesthetics of Embarrassment, in: Czech Theatre 28, Institut umění-Divadelní ústav, Praha 2012, s. 11–14.
 • Erfahrungen einer tschechischen Übersetzerin und Theaterwissenschaftlerin, in: Theatrale Grenzgänge. Jelineks Theatertexte in Europa, Diskurse. Kontexte. Impulse, Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums, Hrsg. von Pia Janke, Band 4, Uniwersität Wien, Praesens Verlag, Wien 2008 (ed. P. Clar, Ch. Schenkermayr),
  s. 347–352.
 • Inspiration von der Philosophie und Persönlichkeit Ludwig Wittgensteins im dramatischen Werk  von Thomas Bernhard, dargestellt am Beispiel des Stückes Ritter, Dene, Voss,  in: Konzepte des Eigenen und des Fremden in der kulturellen Tradition Europas, DEKOM, Österreichische Bibliothek, Lingvistische Univerzität N. A. Dobroljubovs, Nischnij Novgorod, Russland 2000, s. 12–19. 

Překlady:

 • Thomas Muschg. Příběh jednoho rukopisu, předmluva k románu F. Zorna Mars, Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, roč.31, č. 2, 2020, s. 18-28.
 • Thomas Bernhard. Ritter, Dene, Voss. In: Týž. Oběd u Wittgensteina, Praha: Národní divadlo 2019, s. 86–218.
 • Wolfram Höll. My jsme tři, Praha: Studio Rote/ Psí víno, 2019.
 • Evelyn Deutsch-Schreiner. Současné rakouské drama. In: Tvar, obtýdeník živé literatury, č. 20, 28. 11. 2019, s. 14.
 • Karen Jürs-Munbyová. Inscenační tradice děl Elfriede Jelinek. In: Tvar, obtýdeník živé literatury, č. 16, 3. 10. 2019.
 • Elfriede Jelinek. Beze světla. In: Tvar, obtýdeník živé literatury, č. 16, 3. 10. 2019.
 • Kathrin Röggla. Fake Reports. In: Tvar, obtýdeník živé literatury (společně s Veronikou Švecovou), č. 16, 3. 10. 2019.
 • Wolfram Höll. My jsme tři, Praha: Studio Rote a Psí víno, 2019.
 • Paul Kornfeld. Svedení. In: Augustová, Zuzana – Jungmannová, Lenka – Merenus, Aleš (edd.). Expresionistické drama z českých zemí, Praha: Academia (přijato k tisku).
 • Paul Kornfeld. Oduševnělý a psychologický člověk. In: Augustová, Zuzana – Jungmannová, Lenka – Merenus, Aleš (edd.). Expresionistické drama z českých zemí, Praha: Academia (přijato k tisku).
 • Thomas Köck. hrát si na ráj (západ. labutí píseň), Plav – měsíčník pro světovou literaturu, roč. 15, č. 3, 2019, s. 12–18 (společně s Kateřinou Studenou).
 • Charlotte Roos. Alergie, text je v elektronické podobě k dispozici v agentuře DILIA.
 • Fritz Zorn. Mars, román, Praha: Havran, 2016, 198 s.
 • Felicia Zeller. Pivo a ženy (premiéra: scénické čtení 19. 1. 2016 Východočeské divadlo Pardubice).
 • Felicia Zeller. Pět her, Praha: Transteatral, 2015.
 • Elfriede Jelinek. Bambiland, in: Elfriede Jelinek. Bambiland/Babylon, Praha: Brkola, 2014, s. 15–73 (premiéra Slovácké divadlo Uherské Hradiště 10. 4. 2010, režie Jiří Honzírek).
 • Elfriede Jelinek. Poutník, in: Nevadí. Malá trilogie smrti, Praha: Brkola, 2014, s. 49–83.
 • Elfriede Jelinek. Autorská poznámka na závěr, in: Nevadí. Malá trilogie smrti, Praha: Brkola, 2014, s. 85–89.
 • Kurt Ifkovits. „Směs sklíčenosti a obav, ale také fascinace…“ Okolnosti a důsledky pražských návštěv Huga von Hofmannsthala, in: Helena Kokešová (ed.). Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století, Praha: MÚA, 2015, s. 121–136.
 • Johannes Gleixner. T. G. Masaryk jako symbol vědecké estetiky v politice. Souvislost mezi modernou a politickým hnutím kolem Masaryka, tamtéž, s. 79–91.
 • Arthur Schnitzler. Hodiny života, Pierotovy proměny, in: Schnitzler, Arthur. Hry II, Praha: Divadelní ústav, 2014, s. 7–20, 55–74.
 • Arthur Schnitzler. Milkování, in: Schnitzler, Arthur. Hry I, Praha: Divadelní ústav, 2013, s. 95–148.
 • Elfriede Jelinek. Beze světla (Prolog?), in: To nejlepší z Berlína, premiéra 12. 9. 2013 Divadlo Letí, Studio Švandova Divadla Praha, režie Marián Amsler.
 • Elfriede Jelinek. Beze světla, premiéra 22. 10. 2013, Činoherní studio Ústí nad Labem, režie Veronika Musilová-Kyrianová. 
 • Paul Plamper. Tacet – Ticho 2, ČRo 3 – Vltava, 2013, režie Aleš Vrzák (3. cena v soutěži Prix Bohemia).
 • Peter Handke: Přes vesnice, Hra o ptaní aneb Cesta do Sonorní země, Proč Kuchyň? in: Peter Handke: Pět her, Praha: Transteatral, edice Současná dramatika, 2012, s. 83-238.
 • Thomas Bernhard: Nad vrcholky strání a výš, Claus Peymann si kupuje kalhoty a jde se mnou na oběd, in: Thomas Bernhard: Hry IV, Praha: Divadelní ústav, 2010, ed. J. Balvín, O. Černý. Z. Augustová, s. 181 – 266, 369 – 384.
 • Thomas Bernhard: pouštní růže, Hora, Hlavy, Vybájená, Róza, Jaro, Prezident, in: Thomas Bernhard: Hry III, Praha: Divadelní ústav, 2010, ed. J. Balvín, O. Černý. Z. Augustová, s. 9–114, 199–297.
 • Martin Prinz: Lupič, román, Praha: Havran, 2008, 104 s.
 • Ernst Jandl – Friederike Mayröckerová: Pětkrát člověk muž, Ernst Jandl: prostor, parazitní hra, humanisti, in: Ernst Jandl – Friederike Mayröckerová: Experimentální hry, Praha: Fra, 2005, 192 s. (Ernst Jandl - Humanisti, premiéra 22. 1. 2007, Divadlo Komedie Praha, režie J. Nebeský).
 • Elfriede Jelinek: Sportštyk aneb Sportovní drama, Praha: Brkola, 2008, 160 s. (premiéra 24. 4. 2006, Divadlo Komedie Praha, režie D. Jařab, J. Nebeský a D. D. Pařízek).
 • Elfriede Jelinek: Mlčení, in: Elfriede Jelinek: Sbohem. 3 malá dramata, Praha: Brkola, 2008, s. 29–37, (ed. M. Černá, M. Čunderle).

 

Odborná ocenění

 • Překladatelská prémie 2013 Rakouského ministerstva školství, umění a kultury za literární překlad
 • Tvůrčí ocenění Obce překladatelů za rok 2016 za překlad románu Mars Fritze Zorna