Previous Next
Workshop k projektu Umění — gesto — argument LUKÁŠ HOLEČEK Může být meziválečná umělecká situace stále ještě výzvou pro komplexně zaměřený vědecký výzkum? Jaká...
Metodika literární bibliografie JAROMÍR KUBÍČEK V každém čísle časopisu Česká literatura najdeme na konci poměrně obsáhlý oddíl nazvaný Z přírůstků...
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření

Česká literatura po roce 1945; literatura a paměť, německá literatura v protektorátu.

Studium a stáže

FF OU, obor Český jazyk se žurnalistickým zaměřením (diplomová práce Tvůrčí osobnost Antonína Brouska, 2006); FF OU, obor Teorie a dějiny české literatury (rigorózní práce Identita – intimita – intelekt: Poezie Antonína Brouska do roku 1969, 2009; disertační práce Básnické dílo Antonína Brouska do roku 1989: Východiska, inspirace a možnosti interpretace, 2013); studijní pobyt University of Glasgow (bohemistika, 2004).

Zaměstnání

2006–2007 redaktorka týdeníku Listy moravskoslezské; 2007–2008 lektorka českého jazyka na PWSZ v polské Ratiboři; 2008–2010 lektorka českého jazyka na Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu a 2010–2013 na Vídeňské univerzitě; od 2014 členkou Oddělení 20. století a literatury současné ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Z toho co bylo / zůstává to, co bude. Básník a kritik Antonín Brousek. Brno: Host 2017.

Studie:

 • „Produktion von Erinnerungskultur in Jáchym Topols Roman Teufelswerkstatt“. In: A. Höllwerth – U. Knoll (eds.). Kontaminierte Landschaften – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg ung Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten. Peter Lang: Frankfurt am Main u.a. 2018; s A. Kratochvilem. (v tisku)
 • „Jáchym Topol“. In: S. Domsch – A. Heitmann – I. Hijiya-Kirschnereit – T. Klinkert – Y. Pörzgen – B. Winckler (eds.) Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur. Edice text + kritik, č. 103, 10/17. S. 1–10. Dostupné z https://www.munzinger.de/search/publikationen/klfg/az-liste.jsp.
 • „Časopis ‚Der Mensch‘ v poli brněnského expresionismu“. In: T. Kubíček – J. Wiendl (eds.) „Vykoupeni z mlh a chaosu..“: brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Brno: Moravská zemská knihovna, 2017; s J. Budňákem.
 • „Vzpomínky na válku v básnických debutech šedesátých let“. In: A. Kratochvil – J. Soukup (eds.) Válka a konflikt v české literatuře: Paměť válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Akropolis 2016.
 • „Paměť v Čechách“. In: A. Kratochvil (ed.) Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů. Praha: ÚČL AV ČR, 2015, s. 31–44; s V. Smyčkou.
 • „Der Österreich-Spiegel? – Jiří Grušas Essays Beneš als Österreicher und die Gebrauchsanweisung für Tschechien und Prag als Beispiele transkulturellen essayistischen Schreibens“. Aussiger Beiträge, 2014, č. 8, s. 13–32; s J. Budňákem a E. Schörkhuber.
 • „(Kolektivní) paměť v exilové poezii Antonína Brouska“. Studia Slavica, 2014, roč. XVIII, č. 2, s. 87–95.
 • „K Záhade hlavolamu Jaroslava Foglara“. O dieťati, jazyku, literatúre: Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, 2013, roč. 1, č. 1, s. 90–99; s D. Leškovou.
 • „Zpráva o stavu hledání paměti. Přehledová studie o fenoménu zvaném kulturní paměť“. Host, 2014, roč. XXX, č. 2, s. 27–29.
 • „Exilová tvorba Antonína Brouska prizmatem psychologických problémů emigrace“. In: M. Balowski – J. Svoboda. Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym = Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Racibórz: Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Raciborzu, 2008.