Previous Next
Workshop k projektu Umění — gesto — argument LUKÁŠ HOLEČEK Může být meziválečná umělecká situace stále ještě výzvou pro komplexně zaměřený vědecký výzkum? Jaká...
Metodika literární bibliografie JAROMÍR KUBÍČEK V každém čísle časopisu Česká literatura najdeme na konci poměrně obsáhlý oddíl nazvaný Z přírůstků...
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Literatura a paměť; literatura a trauma; kánon a literární dějepis; postmoderna.

Studium a stáže

19871993 Ludwig-Maximillians-Universität v Mnichově a Albert-Ludwigs-Universität ve Freiburgu, magisterské studium oborů Slavistika, Dějiny Východní Evropy, Etnologie; 19931999 Albert-Ludwigs-Universität ve Freiburgu, doktorské studium oborů: Slavistika, Germanistika, Etnologie; 2002 Ivan-Franko univerzita Lvov; 2003 Research Fellow, Harvard University, (Ukrainian Research Institute); 2007 Visiting scholar, University of Toronto (Munk Centre for European, Russian and Eurasien Studies).

Zaměstnání

1995–1999 odborný asistent na ZCU; 1999–2008 vědecký asistent v Institutu slavistiky univerzity Greifswald; 2008–2011 vědecký asistent v Exzellenzcluster a Institutu slavistiky univerzity Konstanz; od 2012-2016 pracovník Oddělení teorie v ÚČL AV ČR (Purkyně Fellowship); od 2017 visiting researcher.

Akademické funkce

20032008 ředitel letní školy Ukrajinstiky v Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald; 2003–2008 hlavní redaktor Greifswalder Ukrainistische Hefte (č. 14).

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Posttraumatisches Erzählen: Trauma - Literatur - Erinnerung. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2019
 • Aufbruch und Rückkehr. Ukrainische und tschechische Prosa im Zeichen der Postmoderne. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2013.
 • Verfall oder neuer Standard? Betrachtungen zur aktuellen Sprachsituation in Russland, Tschechien und der Ukraine. Greifswald 2002; s A. Bergmannem.
 • Mykola Chvyl'ovyj. Eine Studie zu Leben und Werk. München 1999.

Studie:

 • Nebel der Vergangenheit: Geisterzüge und gespenstische Bahnhöfe. Der tschechische Comic Alois Nebel als populäres Medium der Erinnerungskultur. In: J. Doschek  S. Simonek (Hrsg.): Slawische Popliteratur. Wien, vyjde 2015.    
 • Virtual Historical. Scenarios in Postmodern Ukrainian Prose: Vasyl Kozheljanko, Oleksandr Irvanec. In: Harvard Ukrainian Studies. Festschrift in Honor of Professor George G. Grabowicz, Vol. 30 (2011), vyjde 2015.    
 • Das Kriegsende als Topos literarischer Erinnerungen. In: H. Nagy  W. Wintersteiner (Hrsg.): Erinnern – Erzählen – Europa. Das Gedächtnis der Literatur. Innsbruck: Studien Verlag, 2015, s. 121137.    
 • Uvědomit si vzpomínky, to vyžaduje příběhy. O studiu paměti, traumatu a literatur. Host 2, 2014. (http://www.gce.unisg.ch/de/euxeinos/archive/2014)
 • The writers and the Maidan. In: C. Scheide – U. Schmid (Hrsg.): The Euro Maidan in Ukraine November 2013 till February 2014. Euxeinos. Governeance and Culture in the Black Sea Region, s. 3236. (http://www.gce.unisg.ch/de/euxeinos/archive/2014)    
 • Literary stories: Cultural memory. In: Bohemica Litteraria, V 6 (916/2013/ 2), s. 719.
 • Hory a staletí  literární polyglosie v Karpatech. Příspěvek k IV. kongresu světové literárněvědné bohemistiky 2010. In: L. Jungmanová (ed.): Česká literatura rozhraní a okraje. Praha 2010, s. 571584.
 • Sie konnten mich nicht zwngen, sie zu hassen. Jiří Hájíček, Selský baroko (Bauernbarock). In: Novinky, 2010. (www.novinki.de)
 • Pop-literatura: Pokolinnja 90+. In: Krytyka, Nr. 45 (traven’ – červen), 2009, s. 2328.
 • Postkoloniale Lektüre postmoderner ukrainischer Literatur. In: Anzeiger für Slavische Philologie (XXXVI), 2010, s. 3173.
 • Durch Interferenzen zu einer neuen Varietät? Das Beispiel der Sprachsituation in der Ukraine. In: A. Koll-Stobbe (Hg.): Versteht mich noch jemand? Sprachenvielfalt, Sprachbedrohung und Sprachpolitik in Europa. Frankfurt – Bern, s. 61–74.
 • Nonstandardvarianten und literarisches Übersetzen  „Дохлы номер“ (eine Nullnummer)? In: Greifswalder Ukrainistische Hefte 4, 2007, s. 175194.
 • Geopoetic Models in Postmodern Ukrainian and Czech Prose. Journal of Ukrainian Studies, summer 2007, Vol. 32, Nr. 1, s. 6377.
 • Jedna evropská dimenze současné české literatury: fenomén pop. (Nad knihou Nebe pod Berlínem Jaroslava Rudiše). In: S. Fedrová (red.): Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Sv 1. Otázky českého kánonu. Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha 2006, s. 575584.
 • Fastfood und Speed? Beobachtungen zur neuesten Literatur in Ostmittel- und Osteuropa. Mit ukrainischen, tschechischen und polnischen Beispielen. In: Ost-West-Gegeninformation. Jugend im östlichen Europa, Jg. 18, Nr. 3, 2006, s. 1114.

Kolektivní práce:

 • A New History of Ukrainian Literature, vyjde 2017; s  G. Grabowiczem, U. Schmidem a A. Woldanem.
 • Co je to paměť a trauma? 16 odpovědí v teoretických textech humanitních věd. Projekt „Týmu paměti a traumatu ÚČL”. Vyjde 2015.
 • Enzyklopädie des Europäischen Ostens. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. (http://www2.uni-klu.ac.at/eeo/index.php/Ukrainische_Literatur)
 • Kindlers Neues Literatur Lexikon, 3. Auflage.

Edice:

 • Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s nakladatelstvím Filip Tomáš - Akropolis, 2015.
 • Paměť válek a konfliktů: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016; s J. Soukupem.
 • Kulturgrenzen im transkulturellen Kontext. Münster 2012; s R. Makarskou, K. Schwitinovou a A. Werbergerovou.
 • Die Ukraine zwischen Ost und WestGreifswalder Ukrainistische Hefte. Heft 4, 2007; s U. Jekutschovou.
 • Ukraina ad portas. Ist die Ukraine europäisch genug für die EU. Beiträge zum X. Greifswalder Ukrainicum im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg GreifswaldGreifswalder Ukrainistische Hefte. Heft 3, 2006.
 • Na krylach naukyGreifswalder Ukrainistische Hefte. Heft 2, 2005; s R. Göbnerem.
 • Die heutige Ukraine in Texten. Lehrmaterial für das Greifswalder UkrainicumGreifswalder Ukrainistische Hefte. Heft 1, 2004, Teil 2; s O. Kovacsem a V. Mokienkem.
 • Die Ukraine in Vergangenheit und Gegenwart. Aufsätze zu Geschichte, Sprache und LiteraturGreifswalder Ukrainistische Hefte. Heft 1, 2004, Teil 1; s V. Mokienkem.
 • Greifswalder Ukrainistische Hefte RedakationskreisTymofyj Havryliv (L’viv), Guido Hausmann (Freiburg), Michael Moser (Wien).
 • Ukrainische Kultur im europäischen Kontext. Greifswald 2002; s R. Göbnerem.

Překlady do němčiny:

 • K. Chinkulova: Tod in New York. (Erzählung), 2010. (http://www.e-radar.pl/).
 • O. Sabuschko: Das Museum der verratenen Geheimnisse. Roman: Droschl Verlag, 2010.
 • O. Sabuschko: Planet Wermut. Essays. Graz: Droschl Verlag, 2012.
 • J. Wynnytschuk: Im Schatten der Mohnblüte. Haymon Verlag 2014.