Previous Next
Workshop k projektu Umění — gesto — argument LUKÁŠ HOLEČEK Může být meziválečná umělecká situace stále ještě výzvou pro komplexně zaměřený vědecký výzkum? Jaká...
Metodika literární bibliografie JAROMÍR KUBÍČEK V každém čísle časopisu Česká literatura najdeme na konci poměrně obsáhlý oddíl nazvaný Z přírůstků...
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Literární kultura a nová média; výzkum čtenářství.

Studium a stáže

20042010 FF UK, obor Český jazyk a literatura (diplomová práce Sen a skutečnost v textech Pražského lingvistického kroužku a Skupiny surrealistů); 2011 rigorózní zkouška (PhDr.); od 2010 FF JCU, interní doktorandka na Ústavu bohemistiky, obor Dějiny novější české literatury (disertační práce Čtenářská kultura v prostoru českého Internetu).

Zaměstnání

Od 2007 externí redaktorka ve vydavatelství Burda Praha; od 2011 doktorandka v Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Studie:

  • Forma elegie jako sjednocující princip ambivalentní výstavby Macurovy Guvernantky. In: S. Fedrová  A. Jedličková: Literární historie, sémiotika, fikce – inspirace dílem Vladímíra Macury. Praha: ÚČJ AV ČR, 2010, s. 2246; s M. Krajčovičovou.

Účast v týmových pracích:

  • M. Machovec (ed.): Pohledy zevnitř. Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2008.

Přehled odborné činnosti