obalka

 

Praha, Národní galerie 1983
Studie a materiály 1
Redakčně připravila Milena Freimanová
Materiály ze sympozia
Plzeň 4.–6. března 1983

 

 

 

FOTO: Prameny české moderní kultury
 
 
1, 2 Národní galerie v Praze – Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV,
Praha 1988
Materiály z mezinárodního sympozia
Plzeň 17.–19. března 1988