Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Badatelské zaměření

Česká literatura po roce 1945; literatura a paměť, německá literatura v protektorátu.

Studium a stáže

FF OU, obor Český jazyk se žurnalistickým zaměřením (diplomová práce Tvůrčí osobnost Antonína Brouska, 2006); FF OU, obor Teorie a dějiny české literatury (rigorózní práce Identita – intimita – intelekt: Poezie Antonína Brouska do roku 1969, 2009; disertační práce Básnické dílo Antonína Brouska do roku 1989: Východiska, inspirace a možnosti interpretace, 2013); studijní pobyt University of Glasgow (bohemistika, 2004).

Zaměstnání

2006–2007 redaktorka týdeníku Listy moravskoslezské; 2007–2008 lektorka českého jazyka na PWSZ v polské Ratiboři; 2008–2010 lektorka českého jazyka na Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu a 2010–2013 na Vídeňské univerzitě; od 2014 členkou Oddělení 20. století a literatury současné ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Z toho co bylo / zůstává to, co bude. Básník a kritik Antonín Brousek. Brno: Host 2017.

Studie:

 • „Produktion von Erinnerungskultur in Jáchym Topols Roman Teufelswerkstatt“. In: A. Höllwerth – U. Knoll (eds.). Kontaminierte Landschaften – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg ung Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten. Peter Lang: Frankfurt am Main u.a. 2018; s A. Kratochvilem. (v tisku)
 • „Jáchym Topol“. In: S. Domsch – A. Heitmann – I. Hijiya-Kirschnereit – T. Klinkert – Y. Pörzgen – B. Winckler (eds.) Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur. Edice text + kritik, č. 103, 10/17. S. 1–10. Dostupné z https://www.munzinger.de/search/publikationen/klfg/az-liste.jsp.
 • „Časopis ‚Der Mensch‘ v poli brněnského expresionismu“. In: T. Kubíček – J. Wiendl (eds.) „Vykoupeni z mlh a chaosu..“: brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Brno: Moravská zemská knihovna, 2017; s J. Budňákem.
 • „Vzpomínky na válku v básnických debutech šedesátých let“. In: A. Kratochvil – J. Soukup (eds.) Válka a konflikt v české literatuře: Paměť válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Akropolis 2016.
 • „Paměť v Čechách“. In: A. Kratochvil (ed.) Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů. Praha: ÚČL AV ČR, 2015, s. 31–44; s V. Smyčkou.
 • „Der Österreich-Spiegel? – Jiří Grušas Essays Beneš als Österreicher und die Gebrauchsanweisung für Tschechien und Prag als Beispiele transkulturellen essayistischen Schreibens“. Aussiger Beiträge, 2014, č. 8, s. 13–32; s J. Budňákem a E. Schörkhuber.
 • „(Kolektivní) paměť v exilové poezii Antonína Brouska“. Studia Slavica, 2014, roč. XVIII, č. 2, s. 87–95.
 • „K Záhade hlavolamu Jaroslava Foglara“. O dieťati, jazyku, literatúre: Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, 2013, roč. 1, č. 1, s. 90–99; s D. Leškovou.
 • „Zpráva o stavu hledání paměti. Přehledová studie o fenoménu zvaném kulturní paměť“. Host, 2014, roč. XXX, č. 2, s. 27–29.
 • „Exilová tvorba Antonína Brouska prizmatem psychologických problémů emigrace“. In: M. Balowski – J. Svoboda. Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym = Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Racibórz: Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Raciborzu, 2008.