Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Česká literatura 19. a 20. století; teorie verše; srovnávací věda literární.

Studium a stáže

FF UK, český jazyk a literatura, slavistika, komparatistika (diplomová práce O literatuře Jiřího Gruši, 2001); FF UK, slovanské literatury (disertační práce Puchmajerovské almanachy. Formování novočeského verše v nadnárodním kontextu, 2009); studijní pobyty na Jagellonské univerzitě v Krakově (polonistika, 19971998), Univerzitě v Kostnici (německá literatura, 19992000), Sanktpetěrburské státní univerzitě (rusistika, 2000), Univerzitě ve Vídni (komparatistika, 2001), Univerzitě v Řezně (bohemistika, germanistika 20012002) a Univerzitě A. Mickiewicze v Poznani (kulturologie, 2002).

Zaměstnání

2001–2003 vědecký pracovník projektu Sprach- und Kulturwechsel in Mittel- und Osteuropa (nach 1968) als Modelle transnationaler Identitäten, Univerzita v Řezně; 2003–2005 lektor českého jazyka a literatury, Lomonosovova státní univerzita v Moskvě; 2005–2010 Univerzita v Pise; od 2010 člen Oddělení pro výzkum literatury 19. století ÚČL AV ČR. V letním semestru 2015 Visiting Professor slovanské filologie, Università Ca’ Foscari v Benátkách; v zimním semestru 2016 Visiting Scholar Università Padova.

Akademické funkce

 

Člen Českého komitétu slavistů, výboru Matice české; vědecké rady Památníku národního písemnictví; vědecké rady edice Česká knižnice.

Výběrová bibliografie

Studie:

 • Die Königinhofer und Grünberger Handschrift. Zu den Übereinstimmungen und Unterschieden in ihrer tschechisch- und deutschsprachigen Rezeption 1817–1848“. In: Andere Bienen fremder Literaturen. Der literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770–1850). Ed. G. Marinelli-König / P. Hofeneder. Wiesbaden: Harrassowitz 2015, s. 43–52.
 • České Rukopisy a polské návraty k národním zpěvům. In: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Ed. M. Hrdina / K. Piorecká. Praha: Academia 2014, s. 49–59.

 • Svobodný prostor Patrika Ouředníka. In: P. Ouředník: Svobodný prostor jazyka. Praha: Torst 2013, s. 914.
 • Einige komparatistische Bemerkungen zum Vers der Básně v řeči vázané. In: C. Woldt (ed.): Tschechisch bis 1775 – historische Kontinuität oder Geschichte mit Sollbruchstellen? München – Berlin – Washington: O. Sagner, 2012, s. 112124.
 • Počátkové českého básnictví a německá metrika. K proměnám českého verše v nadnárodním kontextu. Česká literatura 60, 2012, č. 3, s. 355367.
 • Vtoraja žizň Kraledvorskoj i Zelenogorskoj rukopisej v češskoj litěrature 19. věka. In: Slavjanskij almanach 2011. Moskva: Indrik, 2012, s. 284291.
 • Prostory Královédvorského rukopisu a Lindovy Záře nad pohanstvem. In: P. Komenda  R. Změlík (eds.): Místo – prostor – krajina. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, s. 1116.
 • La discussione sui versi andati a male: sulla destalinizzazione nelle riviste ceche degli anni Sessanta. In: F. Caccamo  M. Tria  P. Helan (eds.): Primavera di Praga, risveglio europeo. Firenze: Firenze University Press, 2011, s. 6172.
 • Zrcadlení se. Karel Jaromír Erben a Václav Nebeský v literatuře. In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 2. Semily – Turnov: Státní okresní archiv Semily, 2011, s. 8696.
 • Dobrovského Česká prozódie v kontextu soudobého studia verše. In: L. Jungmannová (ed.): Česká literatura rozhraní a okraje. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: ÚČL AV ČR, 2010, s. 513522.
 • Dwujęzyczna instrukcja obsługi. Literatura na Świecie 2008, č. 1112, s. 171178.
 • Jiří Gruša und Josif Brodskij: Die Pflicht des Schriftstellers ist  gut zu schreiben. In: W. Greissenegger  W. Lederhaas (ed.): Antworten. Jiři Gruša zum Siebzigsten. Klagenfurt: Wieser, 2008, s. 5060.
 • Zur Rolle der nationalistischen Mythen in der tschechischen Literatur des 19. Jahrhunderts. In: Mit vereinten Kraften? Wien: Diplomatische Akademie, 2007, s. 5356.
 • Posłowie. In: D. Dobiáš (ed.): Gdyby wiersze miały drzwi. Antologia młodszej poezji czeskiej ostatnich lat. Wrocław: Atut, 2005, s. 247258.
 • K Novákově Čechische Literatur der Gegenwart. In: Arne Novák, literární historik a kritik. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 4349.
 • Intertextualita Nebeského Protichůdců a její recepce. Estetika 38, 2002, č. 24, s. 9295.
 • Čtvery Dějiny Arna a Jana V. Nováků. Česká literatura 49, 2001, č. 1, s. 4562.
 • Český blankvers v novějších překladech Makbetha. Česká literatura 46, 1998, č. 5, s. 537546.

Komentované edice a rozhovory:

 • J. Gruša: Prózy II. Romány. Brno: Barrister & Principal 2015
 • J. Gruša: Essays und Studien bis 1989. Klagenfurt: Wieser 2015
 • J. Gruša: Eseje a studie o literatuře a kultuře I. Brno: Barrister & Principal 2015
 • J. Gruša: Der 16. Fragebogen. Klagenfurt: Wieser 2014
 • J. Gruša: Prózy I. Povídky a novely. Brno: Barrister & Principal, 2014.
 • M. Otruba: Hledání národní literatury. Praha: Academia, 2012.
 • Rukopis královédvorský. Rukopis zelenohorský. Brno: Host, 2010.
 • Diskuse o ,Verši pro kočku. In: Ročenka Československého dokumentačního střediska 20042007. Praha: ČSDS, 2008, s. 53273.
 • Iz věka v věk. Moskva: Pranat, 2005; se S. N. Glovjukem.
 • Gdyby wiersze miały drzwi. Wrocław: Atut, 2005.
 • J. Gruša: Umění stárnout. Praha: Paseka, 2005.
 • V. B. Nebeský: Básně. Praha: NLN, 2005.
 • J. J. Kolár: Pekla zplozenci. Praha: Herrmann & synové, 2002.

Překlady:

 • A. Kliems: Smrtolenka, rakvářův datel a pavouk v blázinci. Jiří Gruša a metamorfózy ženské smrti. Souvislosti 23, 2012, č. 3, s. 204220.
 • D. L. Cooper: Padělky jako romantická forma autorství. Rukopis královédvorský a zelenohorský ze srovnávací perspektivy. Česká literatura 60, 2012, č. 1, s. 2644.
 • D. Dabert-Bakuła: Filmové adaptace romantických děl (Z polských a českých inscenačních zkušeností). In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 2. Semily – Turnov: Státní okresní archiv Semily, 2011.
 • J. Bolton: Smysl dezorientace: dramatické monology Ivana Wernische. Krajiny češtiny 1, 2009, č. 1, s. 2741.
 • L. Peschel (ed.): Theresienstädter Texte – Terezínské texty. Praha: Akropolis, 2008; s M. Wögerbauerem

Účast v týmových pracích:

 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda. 1817–1885. Praha: Academia, 2014; s M. Fránkem, I. Krejčovou, M. Hrdinou a K. Pioreckou.
 • J. Gruša: Werkausgabe. Klagenfurt: Wieser, 2014; s H. D. Zimmermannem.
 • Modelle des Kulturwechsels. München: Forost, 2003; s W. Koschmalem a P. Huberem.

 

PŘEHLED ODBORNÉ PRÁCE