Previous Next
Studentská literárněvědná konference 2021 TEREZA ROHÁČOVÁ Ve dnech 27.−29. dubna 2021 se uskutečnil devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference (dále...
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...
Švejkem k dějinám české literatury JOANNA DERDOWSKA Kniha polského bohemisty Piotra Gierowského Superhero Josef Švejk je autorem anoncována s příznačnou...

Ochrana osobních údajů

Děkujeme vám za návštěvu webových stránek Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (dále ÚČL). Na tomto místě bychom vás rádi seznámili s tím, jaké osobní údaje ÚČL (nejen prostřednictvím webových stránek) zpracovává a jaká jsou vaše práva v případě, kdy jste v pozici subjektu osobních údajů.

Kontaktní osobou pro záležitosti související se zpracováním osobních údajů je vědecký tajemník ÚČL.
Kontaktní adresa pro písemnou komunikaci s kontaktní osobou je <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>.

E-shop, kopie článků

Mezi služby veřejnosti, které ÚČL poskytuje prostřednictvím svých webových stránek, patří mimo jiné i služby zpoplatněné, konkrétně objednávka publikací prostřednictvím e-shopu a objednávka kopií stránek či článků z novin a časopisů. U objednavatele zpracovává ÚČL pouze osobní údaje nezbytné k dokončení objednávky (jméno, příjmení, kontaktní údaje).  Tyto údaje jsou uchovávány maximálně po dobu 2 let od doručení a poté trvale vymazány.

Databáze RETROBI

Databáze RETROBI a její dílčí klony Staročech a Lístky nabízí možnost individualizovaného uživatelského účtu. Při registraci je vyžadován e-mail uživatele a nepovinně další osobní údaje (vzdělání, pracoviště/škola ad.) sloužící k sledování využívanosti systémů a jejich případné optimalizaci. Po zrušení uživatelského účtu jsou osobní údaje trvale vymazány.

Strojově shromažďovaná data a logy

K zajištění bezpečnosti počítačové sítě zpracovává ÚČL i některé údaje o návštěvnících webových stránek ÚČL. Data se hromadně zpracovávají a filtrují pro detekci anomálií na síti - zavirovaná PC, snahy o prolomení účtů a další. Vstupem je velké množství surových dat a výstupem je pouze krátký souhrn podezřelých aktivit - bežný uživatelský provoz je odfiltrován.

Databáze literárních osobností

Největší soubor osobních údajů zpracovávaných v ÚČL představuje Databáze literárních osobností. Tato databáze, sloužící vědeckému a historickému výzkumu, obsahuje veřejně dostupné nebo na základě souhlasu získané osobní údaje o literárně činných osobnostech. V současné době je v databázi zpracováváno cca 40 000 osob, z toho cca 20 000 osob již nežijících. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>.

Knihovna ÚČL

Knihovna ÚČL zpracovává kromě osobních údajů nezbytných k zajištění provozu a zabezpečení knihovního fondu (jméno, datum narození, číslo osobního dokladu, trvalé bydliště) i některé osobní údaje sloužící k statistickým analýzám čtenářů (pracoviště/škola, vzdělání apod.). Jejich poskytuntí je nepovinné a souhlas se zpracováním je možné kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>.

Předplatné časopisů Česká literatura a Cornova

Zpracování osobních údajů předplatitelů periodik vydávaných ÚČL zajišťuje společnost SEND Předplatné, spol s. r. o. ÚČL jako správce osobních údajů uzavřel se společností SEND Předplatné, s. r. o.smlouvu o ochraně osobních údajů.

Informační e-maily

Pro účely informování o veřejných akcích pořádaných ÚČL využíváme e-mailové adresy návštěvníků uvedené na prezenčních listinách. Uvedení e-mailu je dobrovolné a souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>.

Fotodokumentace a videozáznamy z akcí

S vědomím a souhlasem účastníků pořizujeme na vybraných akcích pořádaných ÚČL fotodokumentaci a videozáznamy. Záznamy jsou pořizovány za účelem archivace, využití ve výroční zprávě, propagace ÚČL na webu ÚČL, facebooku ÚČL, youtube kanálu ÚČL, případně v analogických materiálech a webech Akademie věd ČR. Fotografie a videozáznamy nejsou propojeny s dalšími osobními údaji. 

Prohlášení ÚČL k ochraně osobních údajů

ÚČL se zavazuje, že osobní údaje zpracovávají pouze k tomu pověření a řádně proškolení pracovníci. S výjimkou smluvně ošetřeného vztahu se společností SEND Předplatné, s r. o., a knihovním systémem AKS Aleph neposktyne ÚČL žádné osobní údaje uživatelů svých informačních služeb třetí straně.