Previous Next
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...

Stipendium Zdeňka Pešata uděluje od roku 2016 Ústav pro českou literaturu AV ČR, a to z vlastních prostředků a z prostředků výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie. Stipendium je obdobou zrušeného programu tzv. bohemistických stipendií AV ČR. Slouží k podpoře krátkodobých studijních pobytů zahraničních badatelů, vysokoškolských pedagogů a doktorandů zabývajících se českou literaturou v jazykovém nebo teritoriálním smyslu v trvání obvykle čtyř týdnů. Stipendium je přednostně udělováno těm uchazečům, jejichž projekt souvisí s odbornou problematikou, na níž se pracuje v ÚČL.

Ročně jsou v závislosti na rozpočtových možnostech ÚČL nebo výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie udělována obvykle tři stipendia, z toho minimálně jedno na podporu spolupráce v rámci Konsorcia pro vytváření a využívání informačních zdrojů světové literárněvědné bohemistiky.

O udělení stipendia rozhoduje Rada ÚČL zpravidla dvakrát ročně na základě výsledků výběrového řízení, organizovaného zástupcem ředitele ÚČL pro mezinárodní spolupráci.

Orientační harmonogram Stipendia Zdeňka Pešata je stanoven takto:

 

 

uzávěrka přihlášek

zveřejnění výsledků

uskutečnění pobytu

jarní kolo

15. 11.

do 60 dní od uzávěrky

od 2. 1. do 31. 8.

podzimní kolo

30. 5.

do 60 dní od uzávěrky

od 1. 9. do 31. 12.

 

 

 

 

Jednotlivá kola programu se vypisují a termíny uzávěrek se upřesňují formou veřejného oznámení na webu ÚČL.

Pokud je při vypsání konkrétního kola oznámeno jiné datum uzávěrky pro podávání přihlášek, má před orientačním harmonogramem přednost.

Stipendium v maximální výši 25 000 Kč je určeno na úhradu ubytování a dalších nákladů spojených s pobytem a studia stipendisty na pražském, eventuálně brněnském pracovišti ÚČL. Dopravu do České republiky, zdravotní pojištění i všechny ostatní náklady související se studijním pobytem si stipendista hradí sám.

Celý statut Stipendia Zdeňka Pešata, podrobnosti o závazcích nositele stipendia, formulář pro přípravu a podání přihlášky naleznete zde.

 

Kontaktní adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Nositelé Stipendia Zdeňka Pešata:

2018 – jarní kolo:

Dušan Teplan (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Cezary Rosiński (The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences)

Clara Isabel Martínez Cantón (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid)

 

 

2017  podzimní kolo: 

Joanna Czaplińska (Katedra slavistiky FF Opolské univerzity)

Weronika Parfianowicz-Vertun (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)

Nora Schmidt (Katedra slavistické literární vědy, Univ. v Erfurtu)

 

2017 jarní kolo: 

Xavier Galmiche (univ. Paris IV – Sorbonne Nouvelle)

Marie Brunová (Universität Salzburg)

Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

  

Publikace vzniklé s podporou Stipendia Zdeňka Pešata:

 

Upozornění na další možnosti financování studijního pobytu v ÚČL:

  • žadatelé do 35 let by se měli nejprve ucházet o Fellowship Josefa Dobrovského, udělovaný Akademií věd ČR;
  • žadatelé ze zemí Visegrádské smlouvy mají možnost ucházet se o dlouhodobější stipendia Visegrad Fund se sídlem v Bratislavě, ÚČL bude v tomto případě přijímající institucí;
  • podobně se mohou evropští kolegové ucházet o pracovní stáž v rámci programu Erasmus+;
  • žadatelé ze zahraničních partnerských organizací, se kterými AV ČR uzavřenou smlouvu o vědecké spolupráci (viz tento dokument, s. 3), se mohou hlásit na základě těchto bilaterálních smluv.