Previous Next
Do Brna široká cesta — výstava, kterou jsme nemohli navštívit JAN VAŠKŮ V posledních měsících zažívá doslova boom studium kramářských písní, a to hlavně díky programu Ministerstva...
Svět Rukopisů a svět MAREK NEKULA Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ) sehrály v dějinách české literatury, kultury a vědy klíčovou...
Nálezová zpráva o dalším otištění významného textu vrcholného baroka JAN LINKA Roku 1709 vydal jezuita Daniel Ignatius Nitsch (1651–1709) kromě sbírky kázání nazvané Berla královská také...

Stáže pro studenty zahraničních univerzit

Ústav pro českou literaturu AV ČR (ÚČL) nabízí odborné stáže se zaměřením na literární vědu, bibliografii a knihovnictví. Zájemcům z řad studentů magisterských programů a doktorandů zahraničních univerzit umožňuje na dobu jednoho měsíce až dvou semestrů stát se součástí pražského nebo brněnského pracoviště, získat zkušenosti s fungováním vědecko-výzkumné instituce a podporu pro přípravu vlastní diplomové nebo disertační práce.

Od roku 2011 působili v ÚČL stážisté z Itálie, Polska, Slovenska a Velké Británie, kteří se aktivně zapojili do činnosti oddělení ÚČL, v redakci časopisu Česká literatura nebo ve Středisku literárněvědných informací. Díky nim má ÚČL zkušenosti s přijímáním studentů v rámci mezinárodních programů odborných stáží Erasmus+ nebo Visegrad Scholarship Program.

Dbáme na to, aby se studenti co nejvíce zapojili do vědeckých diskusí, prezentovali na půdě ústavu své projekty i pokroky, kterých dosáhnou během své stáže.

Co očekáváme od budoucích stážistů ÚČL?

  • Patříte mezi studenty zapsané do magisterského nebo doktorského programu na zahraniční univerzitě (podmínka pro podání žádosti o financování u většiny programů na podporu zahraničních stáží).
  • V rámci svého studia se věnujete literatuře, literárnímu životu, literární bibliografii, literární teorii a historií v českých zemích. Výhodou je, pokud zpracováváte téma, které souvisí s aktuálními projekty a zájmy některého z oddělení ÚČL.
  • Zajímáte se o možnost kariéry na poli vědy a výzkumu.
  • Chcete přijet do České republiky na dobu jednoho měsíce až dvou semestrů.
  • Máte dobré komunikační dovednosti. Můžete prokázat výbornou znalost anglického jazyka, znalost českého jazyka velkou výhodou.

Co nabízíme?

  • Odbornou stáž v minimálním rozsahu 20 hodin/týdně na půdě významné vědecko-výzkumné instituce.
  • Možnost přizpůsobit pracovní náplň odborným zájmům a preferencím budoucího stážisty.
  • Přímé zapojení do diskuze s pracovníky našeho ústavu a zpětnou vazbu k výzkumnému projektu stážisty (diplomové nebo disertační práce).
  • Seznámení se s knihovnou ÚČL a zdroji České literární bibliografie, možnost využití těchto zdrojů pro vlastní projekt.
  • Podporu při zajištění financování pobytu v ČR z prostředků Erasmus+, Visegrad Scholarship Program aj.

Zájemci o odbornou stáž v ÚČL se se svými dotazy a případně s návrhy svého projektu (diplomové nebo disertační práce) mohou průběžně obracet na zástupce ředitele pro mezinárodní spolupráci Mag. Dr. Michaela Wögerbauera (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

Možnost financování odborných stáží v ÚČL

Odborné stáže v ÚČL nejsou honorovány. Zájemcům ale nabízíme podporu při podávání žádostí o finanční podporu pobytů v ČR mimo jiné z následujících programů: