Previous Next
Do Brna široká cesta — výstava, kterou jsme nemohli navštívit JAN VAŠKŮ V posledních měsících zažívá doslova boom studium kramářských písní, a to hlavně díky programu Ministerstva...
Svět Rukopisů a svět MAREK NEKULA Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ) sehrály v dějinách české literatury, kultury a vědy klíčovou...
Nálezová zpráva o dalším otištění významného textu vrcholného baroka JAN LINKA Roku 1709 vydal jezuita Daniel Ignatius Nitsch (1651–1709) kromě sbírky kázání nazvané Berla královská také...

ÚČL je hlavním pořadatelem kongresů světové literárněvědné bohemistiky, které se konají vždy jednou za pět let. První kongres se konal v roce 1995 a jeho smyslem bylo obnovit či upevnit spolupráci uvnitř oboru po pádu železné opony a zmapovat situaci literárněvědné bohemistiky ve světě. Další kongresy následovaly v letech 2000, 2005, 2010. Zatím poslední, V. kongres světové literárněvědné bohemistiky se uskutečnil na přelomu června a července 2015 v Praze.

Web připravovaného VI. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 29. 6. – 3. 7. 2020, odloženo na rok 2022) naleznete zde.

Kongresy představují nejreprezentativnější přehlídku i společenské fórum literárněvědné bohemistiky ve světovém měřítku, aktivně se jich obvykle účastní více než 150 vysokoškolských učitelů, badatelů a překladatelů zabývajících se českou literaturou z nejméně 20 zemí Evropy, Severní Ameriky a Asie.

Přednášky i dokumentace kongresu včetně životopisných údajů účastníků jsou publikovány formou sborníků, jejichž řada dosud obsáhla 15 svazků (sborníky z I. – IV. kongresu digitálně zpřístupněny zde).

Kongresy jsou pořádány pod záštitou ústavních činitelů ČR, nejvyšších představitelů hlavního města Prahy i Akademie věd ČR.

ÚČL jako nejsilnější instituce v oblasti výzkumu české literatury a literární kultury a přirozené oborové středisko nese většinu praktické organizační zátěže, zároveň však sdružuje za cílem pořádání kongresů řadu dalších oborových pracovišť z ČR, jako jsou Ústav bohemistických studií FF UK, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, Památník národního písemnictví, Ústav slovenskej literatúry SAV atd.

I. kongres světové literárněvědné bohemistiky

II. kongres světové literárněvědné bohemistiky

III. kongres světové literárněvědné bohemistiky

IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky

V. kongres světové literárněvědné bohemistiky