Previous Next
Transkulturní literární dějiny? INGEBORG FIALOVÁ-FÜRST Kniha, pěkná na první i druhý pohled — velmi vydařená graficky i knihařsky a zajímavá a podnětná...
Za Ludmilou Lantovou (19. 9. 1926 — 28. 2. 2021) PAVEL JANOUŠEK Literární vědu a myšlení o literatuře, stejně jako každou jinou lidskou činnost, neutvářejí jen lidé, kteří...
Ladislav Nebeský (28. 1. 1937 – 13. 2. 2021) ROBERT KOLÁR V sobotu 13. února 2021 zemřel Ladislav Nebeský. Matematik, lingvista (docent FF UK) a básník. Nebeský se...

Studie

Karel Piorecký

Česká literatura a nová média. Prolegomena k tématu

Studie v pdf-formátu ke stažení zde.

 

Martin Charvát

Kain jako existenciální povídka?

Studie si klade za cíl vyjasnit literární statut Hrabalovy povídky Kain (1949) a podat její ucelenou interpretaci. Interpretační linie je vedena z pozic filosofie existence a hermeneutiky pobytu. K volbě této perspektivy mě vedlo vlastní ustrojení povídky (filosofie existence, problematika „bytí ve“ fikčním světě a v neposlední řadě tematika mezní situace) a její recepce literární kritikou. Jak známo, povídka Kain je všeobecně pojímána jako text s přívlastkem „existenciální“, přičemž v dané souvislosti bývá poukazováno zejména na její podobnost s Camusovým Cizincem (1942, česky 1947). Blízkost obou textů se dle zastánců tohoto interpretačního stanoviska zakládá jednak v obdobné struktuře jejich narativu, jednak v obdobné charakteristice hlavních postav. Centrální teze dané studie však čtenáři nabízí odlišný interpretační postoj: Ačkoli je povídka Kain bezesporu textem s četnými existenciálními motivy, vidět v ní však existencialismus Camusova typu (což patří mezi ustálená klišé), dle mého názoru, svědčí o podlehnutí sebestylizaci autora. Tuto falešnou stopu se snažím ilustrovat, kromě porovnání Kaina a Cizince, na interpretaci K. Merckse, kde se problematickým momentem analýzy ukazuje pojem indiferentnosti.

 

Texty

 

Alice Jedličková

 

O předmětu, metodě a zájmech naratologie (a identitě literární vědy). Nad statí Mariny Grišakovové

 

Úvodní komentář k studii estonské literární a filmové teoretičky. Text v pdf formátu ke stažení zde.

 

Marina Grišakova

 

Postmoderní próza jako kognitivní výzva: průzkum různých podob JÁství  a zkušenosti

 

Překlad stati "Fiction as a Cognitive Challenge. Explorations into Alternative Forms of Selfhood and Experience", in Cognition, Literature, and History, eds. Mark Bruhn and Donald Wehrs. Publisher Pending, 2013 (v tisku).

 

Rozhledy

 

Jan Andrle

 

Česká národní retrospektivní bibliografie jako pomůcka a výzva pro literární historii

 

V této stati se autor snaží předložit literárněvědnému publiku (a nejen jemu) současný stav a problémy národní retrospektivní bibliografie a iniciovat debatu na toto téma. V úvodní části autor vymezuje pojem národní retrospektivní bibliografie a následně předkládá srovnávací přehled elektronického zpracování a zpřístupnění evropských retrospektivních bibliografií. Zvláštní pozornost přitom věnuje středoevropským zemím. Poté se věnuje české národní retrospektivní bibliografii, její struktuře (rozdělení na jednotlivé dílčí projekty) a zejména aktuálním technickým i metodickým problémům, které se snaží definovat a příp. nabídnout jejich možná řešení.

 

Recenze

 

Gertraud Marinelli-König (ed.): Die böhmischen Länder in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805–1848) (Petr Píša)

 

Jana Pácalová: Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského (Jaroslava Janáčková)

 

Milan Hlavačka (ed.): Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace (Václav Smyčka)

 

Zbyněk Fišer: Překlad jako kreativní proces: Teorie a praxe funkcionalistického překládání (Jaroslav Špirk)

 

Jiří Hrabal: Fokalizace. Kategoriie narativní analýzy (Jiří Koten)

 

Kronika a glosy

 

David Kroča: Dva jubilanti brněnské literární vědy

 

Jiří Trávníček: „Tahle posedlost módou mě děsí“ (Za Miloslavem Petruskem)

 

Vendula Zajíčková: O starší české literatuře u kulatého stolu

 

Kateřina Smyčková: Identita a migrace. K duchovní písni v českých zemíchnformatorium

 

Informatorium

 

Autoři čísla

 

Informace pro autory