Previous Next
Do Brna široká cesta — výstava, kterou jsme nemohli navštívit JAN VAŠKŮ V posledních měsících zažívá doslova boom studium kramářských písní, a to hlavně díky programu Ministerstva...
Svět Rukopisů a svět MAREK NEKULA Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ) sehrály v dějinách české literatury, kultury a vědy klíčovou...
Nálezová zpráva o dalším otištění významného textu vrcholného baroka JAN LINKA Roku 1709 vydal jezuita Daniel Ignatius Nitsch (1651–1709) kromě sbírky kázání nazvané Berla královská také...

Ústav pro českou literaturu AV ČR a Nakladatelství Host právě vydaly monografii Romana Kandy nazvanou Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z moderního projektu.

Autor tu v několika kapitolách přibližuje marxistické uvažování o literatuře, jež bylo ovlivněno zahraničními vzory i domácími myšlenkovými tradicemi. Zabývá se klíčovými vztahy, které prostor literárněvědného marxismu vymezují — poměrem literatury ke skutečnosti, společnosti i k dějinám. Popisuje celkový vývoj českého marxistického uvažování o literatuře a jeho širší filozoficko-estetické kontexty i individuální koncepce Bedřicha Václavka, Karla Teiga, Zdeňka Nejedlého, Jana Mukařovského, Vladimíra Dostála a dalších.

Studie Strukturalisté dělají marxismus, která vyšla v České literatuře koncem roku 2019 a předznamenávala autorovu publikaci Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z moderního projektu, vyvolala nebývalý polemický ohlas. O kontroverznosti tématu svědčí i fakt, že novinka z pera kolegy Romana Kandy je první monografií věnovanou tomuto tématu po třiceti letech.

více o knize

 

Roman Kanda: Literárněvědný marxismus