Previous Next
Do Brna široká cesta — výstava, kterou jsme nemohli navštívit JAN VAŠKŮ V posledních měsících zažívá doslova boom studium kramářských písní, a to hlavně díky programu Ministerstva...
Svět Rukopisů a svět MAREK NEKULA Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ) sehrály v dějinách české literatury, kultury a vědy klíčovou...
Nálezová zpráva o dalším otištění významného textu vrcholného baroka JAN LINKA Roku 1709 vydal jezuita Daniel Ignatius Nitsch (1651–1709) kromě sbírky kázání nazvané Berla královská také...

Časopis Česká literatura se pro rok 2021 zbarvil do zelena a zelenou dostali i čtenáři: od tohoto roku jsou všechny články oficiálně publikované v režimu Open Access pod licencemi Creative Commons. Recenzované články jsou opatřeny identifikátorem DOI, který zajišťuje přístup k obsahu v digitálním prostředí kdykoliv v budoucnosti.

 

Z obsahu České literatury 1/2021:

  • studie Martina Hrdiny Autonomizace české literatury. Historické vymezení události a zkoumání jejího průběhu na příkladu kritiky
  • studie Roberta Kolára Verš raného Karla Tomana
  • text Libuše Heczkové a Kláry Koudelkové s názvem Jurij Lotman Revisited
  • Tři studie z kulturní sémiotiky Jurije M. Lotmana
  • z recenzí zmiňme alespoň tu na knihu Za obrysy média. Literatura a medialita Richarda Müllera a Tomáše Chudého od Mariany Prouzové
  • vzpomínky na Marii Rút Křížkovou, Ludmilu Lantovou a Ladislava Nebeského
  • Soupis obhájených dizertací
  • a další

 

plné texty v Digitální knihovně Akademie věd ČR

 

CL 69 1 6m