Previous Next
Do Brna široká cesta — výstava, kterou jsme nemohli navštívit JAN VAŠKŮ V posledních měsících zažívá doslova boom studium kramářských písní, a to hlavně díky programu Ministerstva...
Svět Rukopisů a svět MAREK NEKULA Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ) sehrály v dějinách české literatury, kultury a vědy klíčovou...
Nálezová zpráva o dalším otištění významného textu vrcholného baroka JAN LINKA Roku 1709 vydal jezuita Daniel Ignatius Nitsch (1651–1709) kromě sbírky kázání nazvané Berla královská také...

Srdečně zveme v úterý 1. 6. od 17 hodin na poslední předprázdninovou přednášku cyklu Staročeský dýchánek. Kolegyně Magdaléna Jacková bude hovořit o raně biblickém dramatu v českých zemích.

Anotace:

V bohemikální dramatické produkci předbělohorského období je biblické drama nejpočetněji zastoupeným typem her. Co všechno však pod toto označení lze zahrnout? Jsou tyto hry skutečně jen pouhým převedením biblického narativu do dramatické formy? Je možné spojit antickou komedii se svatým námětem? To budou hlavní otázky, na něž se pokusíme v rámci přednášky odpovědět.

 

meet.google.com/abh-oeed-wed

— Přednáška bude živě vysílána na YouTube kanálu ÚČL, kde pak bude k dispozici i záznam.

 

Staročeský dýchánek 1. 6. 2021 – Komedie nové a duchovní