Previous Next
Za Ludmilou Lantovou (19. 9. 1926 — 28. 2. 2021) PAVEL JANOUŠEK Literární vědu a myšlení o literatuře, stejně jako každou jinou lidskou činnost, neutvářejí jen lidé, kteří...
Ladislav Nebeský (28. 1. 1937 – 13. 2. 2021) ROBERT KOLÁR V sobotu 13. února 2021 zemřel Ladislav Nebeský. Matematik, lingvista (docent FF UK) a básník. Nebeský se...
„Číst znovu a znovu a z té nejprůzračnější hloubky odpovídat svým životem“ ŠÁRKA GRAUOVÁ Za Marií Rút Křížkovou (15. června 1936 Miličín — 4. prosince 2020 Čerčany) V Marii Rút Křížkové...

Devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference byl mimořádný: poprvé se konal online a vystoupila na něm téměř čtyřicítka referujících s příspěvky z nejrůznějších oblastí literární vědy. Vzhledem k vysoké kvalitě příspěvků byl rekordní i počet oceněných.

Cenu Vladimíra Macury si v r. 2021 odnesli:

Studentská kategorie

1. místo: Markéta Kamenská (Univerzita Palackého v Olomouci)
2. místo: Marie Zetová (Univerzita Karlova)
3. místo: Luka Baričević (Záhřebská univerzita)
Čestná uznání: Adam Hošek (Univerzita Palackého v Olomouci), Jakub Cepník (Univerzita Karlova)

 

Doktorandská kategorie

1. místo: Pavel Kopečný (Masarykova univerzita v Brně)
2. místo: Helena Dvořáková (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
3. místo: Anna Martinovská (Univerzita Karlova), Viktor Suchý (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Čestná uznání: Jakub Hankiewicz (Univerzita Karlova), Pavlína Tassanyi (Univerzita Karlova)

 

Všichni ocenění kromě knižních odměn získají i možnost publikace svých textů v časopise Bohemica Olomucensia vydávaném Katedrou bohemistiky FF UPOL.

 

Příležitost prezentovat výsledky svého bádání bude na základě shody poroty poskytnuta i dalším účastníkům:

Zuzana Jurajdová (Univerzita Palackého v Olomouci), Linda Urbancová (Univerzita Karlova), Milan Kolesík (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře), Martin Špaček (Univerzita Palackého v Olomouci)

 

Děkujeme všem zúčastněným a spolupracujícím kolegům a budeme se těšit na příští – tentokrát jubilejní – dvacátý ročník našeho studentského setkání.

 

Studentská literárněvědná konference 2021