Previous Next
Do Brna široká cesta — výstava, kterou jsme nemohli navštívit JAN VAŠKŮ V posledních měsících zažívá doslova boom studium kramářských písní, a to hlavně díky programu Ministerstva...
Svět Rukopisů a svět MAREK NEKULA Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ) sehrály v dějinách české literatury, kultury a vědy klíčovou...
Nálezová zpráva o dalším otištění významného textu vrcholného baroka JAN LINKA Roku 1709 vydal jezuita Daniel Ignatius Nitsch (1651–1709) kromě sbírky kázání nazvané Berla královská také...

Online přednáška Lenky Veselé, Andrey Jelínkové (Knihovna AV ČR) a Marty Hradilové (Masarykův ústav a Archiv AV ČR) představí v úterý 6. 4. od 17 hodin publikaci Paralelní existence: rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku.

Anotace přednášky:

Novou publikaci z ediční řady nakladatelství Academia věnované dějinám knižní kultury představí její editorky. Kniha, která má podobu kolektivní monografie, je prvním pokusem nahlédnout českou knižní kulturu raného novověku bez dosud převládajícího zaměření na její rukopisnou nebo tištěnou formu. Na úvod bude prezentována koncepce celé knihy, dále editorky připomenou badatelské výzvy, jež přináší výzkum přechodu z výhradně rukopisné formy knihy ke knize tištěné a jejich paralelního fungování v 15. a v 16. století, a představí okruhy témat, jimž se autoři jednotlivých příspěvků blíže věnovali.

 

meet.google.com/unv-bwpt-wvt (pokud se chcete zúčastnit diskuse)

— Přednáška bude živě vysílána na našem YouTube kanálu, kde pak bude k dispozici i záznam.

 

Staročeský dýchánek / Paralelní existence