Previous Next
Studentská literárněvědná konference 2021 TEREZA ROHÁČOVÁ Ve dnech 27.−29. dubna 2021 se uskutečnil devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference (dále...
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...
Švejkem k dějinám české literatury JOANNA DERDOWSKA Kniha polského bohemisty Piotra Gierowského Superhero Josef Švejk je autorem anoncována s příznačnou...

 

Literárněvědné fórum / podzim

— Umění, gesto, argument – umění a veřejný prostor v meziválečném Československu

 

21. 9. 2021, 17.00 h
Aleš Merenus (Ústav pro českou literaturu AV ČR):
Vidění Matěje Poctivého: Od skandální nadmorality k nezdařenému sváru protikladů

 

12. 10. 2021, 17.00 h
Fedora Parkmann (Ústav dějin umění AV ČR):
Lubomír Linhart: Výstavy sociální fotografie. Fotografické umění ve službách revoluce

 

9. 11. 2021, 17.00 h
Aleš Opekar (Ústav dějin umění AV ČR):
Kniha E. F. Buriana Jazz (1928)

 

13. 12. 2021, 17.00 h
Rostislav Švácha (Ústav dějin umění AV ČR):
Monografie Františka Žákavce Dílo Dušana Jurkoviče (1929)

 

11. ledna 2022, 17.00h
Ivan Klimeš (Katedra filmových studií FF UK):
Film Jana Stanislava Kolára Svatý Václav (1929)

 

Podzimní cyklus Literárněvědného fóra nabídne od září 2021 až do ledna 2022 několik přednášek vztahujících se k problematice zasahování umění do veřejného prostoru v období tzv. první republiky. Umění lze totiž chápat nejen jako výsledek, ale i jako svébytného hybatele a ukazatele společenských procesů. Přednášky se na příkladech konkrétních děl, reprezentací a uměleckých událostí dotknou otázek spojených s reprezentačními strategiemi, politickým diskurzem, politizací umění či způsobem ovlivňování veřejného mínění a hodnotových postojů společnosti.

Témata přednášek vychází z interdisciplinárního výzkumného projektu Umění, gesto, argument (umění a veřejný prostor v meziválečném Československu), který je realizován v Oddělení 20. století a literatury současné.

 

Přednášky bude možné sledovat v horním sále v pražské budově Ústavu pro českou literaturu AV ČR (pokud epidemická situace dovolí) a zároveň na YouTube, kde pak bude k dispozici i záznam. 

 

 

Staročeský dýchánek

 

5. 10. 2021, 17.00 h
Křest knihy Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích

 

2. 11. 2021, 17.00 h
Lukáš M. Vytlačil (Ústav pro českou literaturu AV ČR):
Staré písně v nové době
(přednáška se uskuteční výjimečně v dolním sále pražské budovy ÚČL)

 

7. 12. 2021, 17.00 h (online)
Oren Cohen Roman (Tel Aviv University) a Daniel Soukup (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
The Veneration of Two Jewish Thieves from Prossnitz in an Early Modern Yiddish Song