Previous Next
Studentská literárněvědná konference 2021 TEREZA ROHÁČOVÁ Ve dnech 27.−29. dubna 2021 se uskutečnil devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference (dále...
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...
Švejkem k dějinám české literatury JOANNA DERDOWSKA Kniha polského bohemisty Piotra Gierowského Superhero Josef Švejk je autorem anoncována s příznačnou...

Literárněvědné fórum

23. října 2018, 17:30 h.

Maciej Maryl: Literary Transition in Poland Viewed Through Bibliographical Data (1989-2000)

 

20. listopadu, 17 h.

Marta Kolárová: ČLB pohledem zvenčí: výsledky uživatelského výzkumu infrastruktury Česká literární bibliografie

 

11. prosince, 17 h.

Petra Večeřová: Bibliografie pražského předbělohorského knihtisku: případ tiskáren Jiřího a Jana Othmara Dačických

 

15. ledna, 17 h.

Vojtěch Malínek: ČLB 2020: bilance a perspektivy

 --

12. února, 17 h.

Peter BECHER: Temné roky Prahy 1939–1945 v odrazu literatury (Die dunklen Jahre von Prag 1939-1945 im Spiegel der Literatur.)

 

12. března, 17 h. 

Václav MAIDL: Hans Watzlik a jeho literární tvorba v protektorátu. Roswitha oder die Flucht aus Böhmen

 

2. dubna, 17 h.

Murray G. HALL: Německojazyčná nakladatelství v protektorátu (Deutschsprachige Verlage im Protektorat)

 

30. dubna, 17 h.

Jan CEBE: Řízení českého tisku v období protektorátu Čechy a Morava 

 

14. května, 17 h.

Steffen HÖHNE: Literatura a politika. Případová studie k institucionalizaci a ideologizaci kultury a literatury v protektorátu

 

18. června, 17 h.

Volker MOHN: „Nepodstatné a nevkusné dílo“ – Literární snahy vrchního policejního dozorce Andrease Marxe. („Unwichtiges und geschmackloses Werk“ – Literarische Bemühungen des Polizeihauptwachmeisters Andreas Marx)

 

Staročeský dýchánek

V rámci Literárněvědného fóra se uskuteční další volná řada přednášek zaměřených ke starší české literatuře a jejím širším kulturním a historickým souvislostem.

 

2. října 2018, 17 h.

Jan Odstrčilík: „I koho sú, milý homo, viděli diaboli?“ Míšení jazyků v latinsko-českých středověkých kázáních.

 

6. listopadu 2018, 17 h.

Ondřej Podavka: Zdeněk Brtnický z Valdštejna (1582−1623) a jeho cesty za vzděláním.


6. prosince 2018, 17 h.

Jana Daňhelová: Epistolae duorum amantium − když dopis tají pisatele.

 

8. ledna 2019, 17 h.

David Kalhous: Kousek, který zapadá do mnoha skládaček: rukopisný kontext Kosmovy kroniky.

 --

5. února 2019, 17 h. 

Kateřina Kubínová: Jak se dostal karolinský evangeliář Cim 2 do pražské kapitulní knihovny.

 

5. března 2019, 17 h.

Jan Hon: Legenda o sv. Kateřině jako sekundární recepece poetiky Gottfrieda ze Štrasburku (bude upřesněno).

 

9. dubna, 17 h.

Eszter Kovács: Zajímavosti z dějin česko-uherských kulturních vztahů (16.−18. stol.).  

 

7. května, 17 h.

Martin Šorm: Čtení Pinvičkova sborníku

 

4. června, 17 h.

v jednání