Previous Next
Tradice, žánr, dějiny DALIBOR TUREČEK Kompetence a výkon, ze kterých vyrůstá tato vskutku monumentální publikace, jsou v kontextu dnešních...
„Přál bych si, aby komparatistika zůstala četbou textů“ Rozhovor s Jiřím Pelánem Jiří Pelán, profesor Univerzity Karlovy, významný romanista, překladatel a literární historik s...
Věčné živé téma DANUTA MUCHOVÁ (přeložil Libor Martinek) V letech 1939–1945 zavraždili nacisté celkem asi šest milionů Židů. Stejným...

Staročeský dýchánek

V rámci Literárněvědného fóra se uskuteční další volná řada přednášek zaměřených ke starší české literatuře a jejím širším kulturním a historickým souvislostem.

 

2016

2. února 2016, 17.00 h

Prezentace knižní řady Europa Humanistica  Bohemia and Moravia

 

1. března 2016, 17.00 h

Milena Bartlová: Byl Karel IV. milovníkem umění?

 

5. dubna 2016, 17.00 h

Lenka Bobková: Karel IV. v Itálii

 

3. května 2016, 17.00 h
Jana Fantysová-Matějková: Fiktivní svět Froissartova románu Meliador a reálie doby Karla IV.

 

7. června 2016, 17.00 h
Matouš Jaluška: Okraj se neudrží. Tomáš ze Štítného, Jacobus de Cessolis a dvorský strach

 

1. listopadu 2016, 17.00 h

Vojtěch Bažant: Společenské funkce historických příběhů

 

13. prosince 2016, 17.00 h

Alena Černá: Počátky lékařské češtiny ve 14. století

 

2015

6. října 2015, 17.00 h  

Marie Krappmannová: Švédské obležení Prahy z židovského a křesťanského pohledu: srovnání jidiš písně a české zprávy.


3. listopadu 2015, 17.00 h

Kateřina Smyčková: Rukopisné kancionály 17. a 18. století: na půli cesty mezi tištěnou a orální kulturou


1. prosince 2015, 17.00 h

Anna Pumprová: Robert Olomoucký: Opomíjený literát počátku 13. věku

 

 

Kulaté stoly o nových kolektivních publikacích Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Cyklus veřejných kulatých stolů se obrací k pěti kolektivním publikacím Ústavu pro českou literaturu AV ČR, které vyšly v uplynulém roce a zabývají se otázkami literatury od 18. do 21. století v širokém spektru přístupů k předmětu. Nad těmito pracemi si autoři a jejich hosté položí mimo jiné následující otázky: Jak se publikace vymezují vůči desideratům oboru a co je spojuje mezi sebou? Jaká rizika a šance představuje cesta k vnitřně provázané kolektivní monografii? Jaký ohlas ve společenských vědách doma i v zahraničí v dnešní době české literárněvědné bádání vyvolává? Jak zapojit jeho výsledky do společenské diskuse a školské praxe? Kulatých stolů se kromě autorů účastní i další badatelé, učitelé, publicisté a zájemci o literaturu.

 

13. října 2015, 17.00 h                  

J. Flaišman – L. Kořínková – M. Kosák – J. Říha (eds.): František Gellner – Dílo

 

24. listopadu 2015, 17.00 h                

A. Fialová a kol.: V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích

 

15. prosince 2015, 17.00 h                    

M. Přibáň a kol.: Česká literární nakladatelství 1949–1989

 

19. ledna 2016, 17.00 h                  

D. Dobiáš – M. Fránek – M. Hrdina – I. Krejčová – K. Piorecká: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885)

 

9. února 2016, 17.00 h                  

M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749-2014

 

 

Přednášky se konají v zasedací místnosti ÚČL AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, Praha 1.