Previous Next
Studentská literárněvědná konference 2021 TEREZA ROHÁČOVÁ Ve dnech 27.−29. dubna 2021 se uskutečnil devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference (dále...
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...
Švejkem k dějinám české literatury JOANNA DERDOWSKA Kniha polského bohemisty Piotra Gierowského Superhero Josef Švejk je autorem anoncována s příznačnou...

 V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře (1749-2014) Dějiny české literatury od 18. až do 20. století provázejí stížnosti literátů na to, jak jsou jejich tvorba i rozvoj národní literatury limitovány cenzurou. Přednáškový cyklus "V obecném zájmu" se v rámci Literárněvědného fóra bude  v akademickém roce 2014/2015 zabývat rolí mechanismů (nejen) státní cenzury, které se v moderní době podílely na regulaci literární komunikace. Na základě jednotlivých případů přednášející přiblíží různé podoby "tvrdé" cenzury i "měkké" sociální regulace literatury a tisku a reakce autorů na ně v době mezi osvícenstvím a dnešní velkou mediální změnou, spočívající v nástupu internetu. Prezentace vycházejí z případových studií napsaných pro stejnojmennou knihu, která bude vydána po dokončení přednáškového cyklu v roce 2015. 

 

13. ledna 2015, 17.00h

Petr Šámal: „Cenzorka jako čtenářka“

 

10. února 2015, 17.00h

Markéta Holanová: Ukrutný konec čtenáře krváků. Kampaň F. A. Urbánka proti kolportážním románům jako případ morální paniky

 

10. března 2015, 17.00h

Roman Kanda: Klikaté cesty knih ke čtenáři (Trh, transformace, regulace a dílo Ivana Svitáka)

 

14. dubna 2015, 17.00h

Magdaléna Pokorná: „Toto individuum se tam zdržuje ne kvůli udaným rodinným poměrům, ale kvůli literární práci.“ Zkušenost Prokopa Chocholouška z let 1848-1864

 

12. května 2015, 17.00h

Veronika Jáchimová: Karel Čapek ve sporech o podobu literárního kánonu po roce 1948

 

9. června 2015, 17.00h

Věra Brožová: „Odklizeno bylo vše, co by jen poněkud mohlo zodpovědnost způsobiti“. Regulace fondů žákovských knihoven v poslední třetině 19. století

 


V zimním semestru 2014 v rámci přednáškového cyklu vystoupili:
 
14. 10. 2014, 17 h.

Pavel Janáček: „Zatím nelze“. Měsíčník Gong a cesta poválečného českého umění od surrealismu k pop-artu (40. léta 20. století)

18. 11. 2014, 17 h.

Stefan Segi: Oi! na ROI. Texty skupin Orlík a Braník z perspektivy formování vědomí závadnosti (90. léta 20. století)

16. 12. 2014, 17 h.

Václav Smyčka: Techniky transgrese. Cenzura jako tvůrčí prvek erotismu v románech Johanna Friedricha Ernsta Albrechta (80. a 90. léta 18. století)

 

Staročeský dýchánek

V rámci Literárněvědného fóra se uskuteční další volná řada přednášek zaměřených ke starší české literatuře a jejím širším kulturním a historickým souvislostem.

 

3. 2. 2015 v 17h.

Jan Malura: Pašijová meditace v literatuře raného novověku.

3. 3. 2015 v 17h.

Jiří Havlík: Komentáře Bible svatováclavské (1677-1715)

7. 4. 2015 v 17h.

Hana Bočková: Cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a problematika jeho edice.

5. 5. 2015 v 18h.

Pavel Soukup: Husovy postily. TATO PŘEDNÁŠKA SE MIMOŘÁDNĚ KONÁ OD 18 HODIN.

2. 6. 2015 v 17h.

Ondřej Koupil: Téma bude upřesněno

 

 

 

V zimním semestru 2014 v rámci staročeských dýchánků vystoupili:

7. 10. 2014 v 17 h.

Zuzana Bušíková: Motiv Dunaje v moravské lidové písni


4. 11. 2014 v 17 h.

Eliška Poláčková: Divadelní rysy staročeských planktů


2. 12. 2014 v 17 h.

Matouš Jaluška: Ramón Lull a Jan Amos Komenský: Žluč, slzy a mapy světa