Previous Next
Do Brna široká cesta — výstava, kterou jsme nemohli navštívit JAN VAŠKŮ V posledních měsících zažívá doslova boom studium kramářských písní, a to hlavně díky programu Ministerstva...
Svět Rukopisů a svět MAREK NEKULA Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ) sehrály v dějinách české literatury, kultury a vědy klíčovou...
Nálezová zpráva o dalším otištění významného textu vrcholného baroka JAN LINKA Roku 1709 vydal jezuita Daniel Ignatius Nitsch (1651–1709) kromě sbírky kázání nazvané Berla královská také...

Druhou publikací anglickojazyčné edice Czech Literature Studies, kterou vydávají Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Karolinum, je kniha kolegy Petra Plecháče Versification and Authorship Attribution.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Česká literární bibliografie a Instytut Studiów Politycznych PAN Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Central and Eastern European Samizdat during the Cold War. Comparative and Transnational Perspectives, která se uskuteční on-line ve dnech 29.–30. září 2021.

Nejnovější svazek edice Česká knižnice, která si klade za cíl představit v reprezentativní a textově spolehlivé podobě stěžejní díla české literatury od jejích počátků k dnešku, přináší komentovaný výbor Wolkrovy poezie.

Ústav pro českou literaturu AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na přihlášky externích i interních kandidátů do Programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Rok 2020 přinesl v Ústavu pro českou literaturu AV ČR mnoho změn a novinek. I přes omezení způsobená pandemií započaly práce na několika nových projektech, vydali jsme řadu publikací a vyměnilo se i vedení ústavu.

Pražský sekretariát Ústavu pro českou literaturu AV ČR bude od 1. 7. 2021 otevřen od pondělí do pátku 9.00–16.00 hodin.

Obsáhlá publikace kolegů Magdalény Jackové a Jana Linky je vůbec první monografií o biblickém dramatu z českých zemí. Klade si za cíl představit tento dramatický žánr, v 16. století i v našem prostředí velmi oblíbený, ve větší šíři než doposud, poopravit některá tvrzení a doplnit chybějící kontext.

Slovník české literatury po roce 1945banner 300dpi Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny  Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2