Pavel Štýbr, 1957-

ocenění:

2009 Cena Plže, poezie, čestné uznání.