Ida Sebastiani, 1964-

ocenění:

2009 Cena Plže, próza, čestné uznání.